MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=edit

(main | edit)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Opprett og rediger sider.

Parametre:
title

Tittelen til siden som skal redigeres. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden som skal redigeres. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
section

Avsnittsnummer. 0 for det øverste avsnittet, new for et nytt avsnitt.

sectiontitle

Tittelen for et nytt avsnitt.

text

Sideinnhold.

summary

Redigeringssammendrag. Også seksjonstittel når section=new og sectiontitle ikke er satt.

tags

Endringstagger som skal brukes på revisjonen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
minor

Mindre redigering.

Type: boolsk verdi (detaljer)
notminor

Ikke mindre redigering.

Type: boolsk verdi (detaljer)
bot

Merk denne redigeringen som en botendring.

Type: boolsk verdi (detaljer)
basetimestamp

Tidsstempel for grunnrevisjonen, brukes for å oppdage redigeringskonflikter. Kan hentes via action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
starttimestamp

Tidsstempel for når redigeringsprosessen begynte, brukes for å oppdage redigeringskonflikter. En gyldig verdi kan hentes med curtimestamp når man begynner en redigeringsprosess (f.eks. når man laster sideinnholdet som redigeres).

Type: tidsstempel (tillatte formater)
recreate

Overstyr feil om at siden har blitt slettet i mellomtiden.

Type: boolsk verdi (detaljer)
createonly

Ikke rediger siden dersom den finnes allerede.

Type: boolsk verdi (detaljer)
nocreate

Gi en feilmelding dersom dersom siden ikke finnes.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watch
Utgått.

Legg til siden til aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk verdi (detaljer)
unwatch
Utgått.

Fjern siden fra aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, unwatch, preferences, nochange
Standard: preferences
md5

The MD5 hash of the text parameter, or the prependtext and appendtext parameters concatenated. If set, the edit won't be done unless the hash is correct.

prependtext

Legg til denne teksten til starten av siden. Overstyrer text.

appendtext

Add this text to the end of the page. Overrides text.

Use section=new to append a new section, rather than this parameter.

undo

Fjern (gjør om) denne revisjonen. Overstyrer text, prependtext og appendtext.

Verdien må ikke være mindre enn 0.
Type: heltall
undoafter

Fjern alle revisjoner fra undo til denne. Om den ikke er satt, fjern kun én revisjon.

Verdien må ikke være mindre enn 0.
Type: heltall
redirect

Bestem omdirigeringer automatisk.

Type: boolsk verdi (detaljer)
contentformat

Innholdsserialiseringsformat brukt for inndatateksten.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
contentmodel

Det nye innholdets innholdsmodell.

Én av følgende verdier: GadgetDefinition, wikitext, javascript, json, css, text
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Nøkkelen bør alltid sendes som siste parameter, eller i det minste etter parameteren text.

Denne parameteren er påkrevd.
captchaword

Svar på CAPTCHA-en

captchaid

CAPTCHA-ID fra forrige forespørsel