MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=delete

(main | delete)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Slett en side.

Parametre:
title

Tittel til siden som skal slettes. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden som skal slettes. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
reason

Årsak for slettingen. Dersom ikke satt vil en automatisk generert årsak bli brukt.

tags

Endringstagger å legge til oppslaget i slettingsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
watch
Utgått.

Legg til siden til aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, unwatch, preferences, nochange
Standard: preferences
unwatch
Utgått.

Fjern siden fra aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk verdi (detaljer)
oldimage

Navnet på det gamle bildet som skal slettes som oppgitt av action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.