MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=compare

(main | compare)

Hent forskjellen mellom to sider.

Et revisjonsnummer, en sidetittel eller en side-ID for både «fra» og «til» må sendes.

Parametre:
fromtitle

Første tittel å sammenligne.

fromid

Første side-ID å sammenligne.

Type: heltall
fromrev

Første revisjon å sammenligne.

Type: heltall
fromtext

Bruk denne teksten i stedet for innholdet i revisjonen som angis med fromtitle, fromid eller fromrev.

fromsection

Only use the specified section of the specified 'from' content.

frompst

Gjør en transformering av fromtext før lagring.

Type: boolsk verdi (detaljer)
fromcontentformat

Innholdsserialiseringsformat for fromtext.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
fromcontentmodel

Innholdsmodell for fromtext. Om den ikke angis vil den gjettes basert på de andre parameterne.

Én av følgende verdier: GadgetDefinition, wikitext, javascript, json, css, text
totitle

Andre tittel å sammenligne.

toid

Andre side-ID å sammenligne.

Type: heltall
torev

Andre revisjon å sammenligne.

Type: heltall
torelative

Bruk en revisjon som er relativ til revisjonen som hentes fra fromtitle, fromid eller fromrev. Alle de andre «to»-alternativene vil ignoreres.

Én av følgende verdier: prev, next, cur
totext

Bruk denne teksten i stedet for innholdet i revisjonen spesifisert av totitle, toid eller torev.

tosection

Only use the specified section of the specified 'to' content.

topst

Gjør en transformering av totext før lagring.

Type: boolsk verdi (detaljer)
tocontentformat

Innholdsserialiseringsformat for totext.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
tocontentmodel

Innholdsmodellen til totext. Om denne ikke angis vil den bli gjettet ut fra andre parametere.

Én av følgende verdier: GadgetDefinition, wikitext, javascript, json, css, text
prop

Hvilke informasjonsdeler som skal hentes.

diff
Diffens HTML.
diffsize
Størrelsen på diffens HTML i byte.
rel
Revisjons-ID-en for revisjonene foran «from» og etter «to», om de finnes.
ids
Side- og revisjons-ID-ene til «from»- og «to»-revisjonene.
title
Sidetitlene for «from»- og «to»-revisjonene.
user
Brukernavnet og ID-en til «from»- og «to»-revisjonene.
comment
Kommentaren til «from»- og «to»-revisjonene.
parsedcomment
Den parsede kommentaren til «from»- og «to»-revisjonene.
size
Størrelsen til «from»- og «to»-revisjonene.
Verdier (separer med | eller alternativ): diff, diffsize, rel, ids, title, user, comment, parsedcomment, size
Standard: diff|ids|title
Eksempel:
Lag en diff mellom revisjon 1 og 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [åpne i sandkasse]