MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=block

(main | block)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Blokker en bruker.

Parametre:
user

Brukernavn, IP-adresse eller IP-intervall som skal blokkeres. Kan ikke brukes sammen med userid

Type: brukernavn
userid

Bruker-ID som skal blokkeres. Kan ikke brukes sammen med user.

Type: heltall
expiry

Utløpstid. Kan være relativ (f.eks. 5 months eller 2 weeks) eller absolutt (f.eks. 2014-09-18T12:34:56Z). Om den er satt til infinite, indefinite eller never vil blokkeringen ikke ha noen utløpsdato.

Standard: never
reason

Årsak for blokkering.

Standard: (tom)
anononly

Blokker bare anonyme brukere (dvs. hindre anonyme redigeringer fra denne IP-adressen).

Type: boolsk verdi (detaljer)
nocreate

Hindre kontoopprettelse.

Type: boolsk verdi (detaljer)
autoblock

Blokker automatisk sist brukte IP-adresse og alle etterfølgende IP-adresser de prøver å logge inn fra.

Type: boolsk verdi (detaljer)
noemail

Hindre brukeren å sende e-post via wikien. (Krever rettigheten blockemail).

Type: boolsk verdi (detaljer)
hidename

Skjul brukernavnet fra blokkeringsloggen. (Krever rettigheten hideuser).

Type: boolsk verdi (detaljer)
allowusertalk

La brukeren redigere sin egen diskusjonsside (avhenger av $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolsk verdi (detaljer)
reblock

Overstyr den gamle blokkeringen om brukeren allerede er blokkert.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchuser

Overvåk brukerens eller IP-adressas bruker- og brukerdiskusjonssider.

Type: boolsk verdi (detaljer)
tags

Endre taggene slik at de brukes på elementet i blokk-loggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Blokker adressa 192.0.2.5 i tre dager med årsak First strike.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Blokker brukeren Vandal på ubestemnt tid med årsak Vandalism, og forhindre ny kontooppretting og sending av epost.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [åpne i sandkasse]