User:Mihho/test

Information.gif Please give us a
Feedback

testing

#!/bin/bash
# DIKULT105: lager kataloger for gruppene/prosjektene
# NB: katalogenen må være lesbare på nett
# August 2013 - BS-259848
# Studentens navn må anonymiseres i url'en. Dette gjøres med en autogenerert streng som knyttes til brukerens uid.
# Epost må sendes ut til hver enkelt student, og her burde det vel funke med username@uib.no

HOMEDIR="/var/www/kurs/dikult105-test/"
DIKULTLDAPGROUPS=`ldapsearch -x -H ldap://frost.uib.no cn=vev_dikult105* | grep 'vev_dikult105_' | grep -v '#' | grep 'cn:' | sed 's/cn: //g'`
DIKULT105_MEMBERS=`getent group vev_dikult105 | sed 's/vev_dikult105:\*:9290://g' | sed 's/,/ /g'`
ASSIGNMENTFOLDERS="assignment1 assignment2 assignment3"

echo "cd $HOMEDIR"

for k in $DIKULTLDAPGROUPS;do
 DIKULTGROUPNAME=`echo $k | sed s/vev_//g`
 echo "mkdir $DIKULTGROUPNAME"
 echo "chown apache:$k $DIKULTGROUPNAME"
 echo "chmod 770 $DIKULTGROUPNAME"
 DIKULTGROUP_MEMBERS=`getent group $k | sed 's/vev_dikult105.*:\*:.*://g' | sed 's/,/ /g'`
done;

for j in $ASSIGNMENTFOLDERS;do
 echo "mkdir $j"
 echo "chown fafdj $j"
 echo "cd $j"
 for i in $DIKULT105_MEMBERS;do
  USERSNAME=`getent passwd $i | awk -F':' '{print \$5 }' | sed 's/ /_/g'`
  FOLDER=`./randpwgen.sh`
  echo "mkdir $FOLDER"
  echo "chown $i $FOLDER"
  echo "chmod 750 $FOLDER"
  echo "chgrp apache $FOLDER"
  echo "# Sender epost til $USERSNAME..."
  echo "echo \"Din unike kode til Dikult105 er: $FOLDER\" | mail -s \"Dikult105 kode\" $i@uib.no"
  echo $USERSNAME
 done;
 echo "cd .."
done;