Difference between revisions of "User:Mihho/test"

m
Line 1: Line 1:
= University of Bergen | IT department =
+
<source lang=bash>
__NOTOC__
+
#!/bin/bash
<div class="w3-container">
+
# DIKULT105: lager kataloger for gruppene/prosjektene
  <div class="w3-row">
+
# NB: katalogenen må være lesbare på nett
    <div class="info w3-animate-left w3-sand w3-col s12 m7 l7">
+
# August 2013 - BS-259848
<htmlet>ithelp</htmlet>
+
# Studentens navn må anonymiseres i url'en. Dette gjøres med en autogenerert streng som knyttes til brukerens uid.
<hr>{{:Software}}
+
# Epost må sendes ut til hver enkelt student, og her burde det vel funke med username@uib.no
<hr>{{:Print services}}
 
<hr>{{:Services from the IT department}}
 
<hr>'''[[Services from the IT department|>> More IT services]]'''
 
    </div>
 
    <div class="info w3-animate-right w3-light-grey w3-col s12 m4 l4">
 
<rss "title=off">http://meldinger.uib.no/rss.php?meldingstype=itdrift</rss>
 
  
'''[http://meldinger.uib.no/itdrift.php?modus=arkiv >> Arkiv]'''
+
HOMEDIR="/var/www/kurs/dikult105-test/"
<hr>
+
DIKULTLDAPGROUPS=`ldapsearch -x -H ldap://frost.uib.no cn=vev_dikult105* | grep 'vev_dikult105_' | grep -v '#' | grep 'cn:' | sed 's/cn: //g'`
{{:News}}
+
DIKULT105_MEMBERS=`getent group vev_dikult105 | sed 's/vev_dikult105:\*:9290://g' | sed 's/,/ /g'`
'''[https://it.uib.no/Aktuelt >> Norwegian news ]'''
+
ASSIGNMENTFOLDERS="assignment1 assignment2 assignment3"
<hr>{{:Support}}
+
 
<hr>{{:Email}}
+
echo "cd $HOMEDIR"
<hr>{{:Private computer}}
+
 
     </div>
+
for k in $DIKULTLDAPGROUPS;do
</div>
+
  DIKULTGROUPNAME=`echo $k | sed s/vev_//g`
<div class="w3-row w3-animate-opacity w3-blue-grey">
+
  echo "mkdir $DIKULTGROUPNAME"
  <div class="w3-container">
+
  echo "chown apache:$k $DIKULTGROUPNAME"
  [[no:Hovedside]]
+
  echo "chmod 770 $DIKULTGROUPNAME"
Address: Postboks 7800 5020 Bergen
+
  DIKULTGROUP_MEMBERS=`getent group $k | sed 's/vev_dikult105.*:\*:.*://g' | sed 's/,/ /g'`
Visiting address: Nygårdsgaten 5
+
done;
Phone: (+47) 55584700
+
 
Fax: (+47) 55584070
+
for j in $ASSIGNMENTFOLDERS;do
     </div>
+
  echo "mkdir $j"
   </div>
+
  echo "chown fafdj $j"
   </div>
+
  echo "cd $j"
 +
  for i in $DIKULT105_MEMBERS;do
 +
    USERSNAME=`getent passwd $i | awk -F':' '{print \$5 }' | sed 's/ /_/g'`
 +
     FOLDER=`./randpwgen.sh`
 +
    echo "mkdir $FOLDER"
 +
    echo "chown $i $FOLDER"
 +
    echo "chmod 750 $FOLDER"
 +
    echo "chgrp apache $FOLDER"
 +
    echo "# Sender epost til $USERSNAME..."
 +
    echo "echo \"Din unike kode til Dikult105 er: $FOLDER\" | mail -s \"Dikult105 kode\" $i@uib.no"
 +
     echo $USERSNAME
 +
   done;
 +
   echo "cd .."
 +
done;
 +
 
 +
</source>

Revision as of 10:23, 20 March 2018

#!/bin/bash
# DIKULT105: lager kataloger for gruppene/prosjektene
# NB: katalogenen må være lesbare på nett
# August 2013 - BS-259848
# Studentens navn må anonymiseres i url'en. Dette gjøres med en autogenerert streng som knyttes til brukerens uid.
# Epost må sendes ut til hver enkelt student, og her burde det vel funke med username@uib.no

HOMEDIR="/var/www/kurs/dikult105-test/"
DIKULTLDAPGROUPS=`ldapsearch -x -H ldap://frost.uib.no cn=vev_dikult105* | grep 'vev_dikult105_' | grep -v '#' | grep 'cn:' | sed 's/cn: //g'`
DIKULT105_MEMBERS=`getent group vev_dikult105 | sed 's/vev_dikult105:\*:9290://g' | sed 's/,/ /g'`
ASSIGNMENTFOLDERS="assignment1 assignment2 assignment3"

echo "cd $HOMEDIR"

for k in $DIKULTLDAPGROUPS;do
 DIKULTGROUPNAME=`echo $k | sed s/vev_//g`
 echo "mkdir $DIKULTGROUPNAME"
 echo "chown apache:$k $DIKULTGROUPNAME"
 echo "chmod 770 $DIKULTGROUPNAME"
 DIKULTGROUP_MEMBERS=`getent group $k | sed 's/vev_dikult105.*:\*:.*://g' | sed 's/,/ /g'`
done;

for j in $ASSIGNMENTFOLDERS;do
 echo "mkdir $j"
 echo "chown fafdj $j"
 echo "cd $j"
 for i in $DIKULT105_MEMBERS;do
  USERSNAME=`getent passwd $i | awk -F':' '{print \$5 }' | sed 's/ /_/g'`
  FOLDER=`./randpwgen.sh`
  echo "mkdir $FOLDER"
  echo "chown $i $FOLDER"
  echo "chmod 750 $FOLDER"
  echo "chgrp apache $FOLDER"
  echo "# Sender epost til $USERSNAME..."
  echo "echo \"Din unike kode til Dikult105 er: $FOLDER\" | mail -s \"Dikult105 kode\" $i@uib.no"
  echo $USERSNAME
 done;
 echo "cd .."
done;