Unison

Revision as of 15:57, 16 April 2013 by Ihu041 (talk | contribs)
Information.gif Please give us a
Feedback

Template:Utvikling

Unison is a two-way synchronization tool. It is easy to use, has a graphical user interfaces, are quick (Unison uses # Algorithm rsync algorithm which transmits only part of the file that has been modified) and an efficient and easily understandable conflict management. From 05.03.2013 the Unison software is installed on all Linux clients, and there are also compiled versions for both Mac and Windows.

Setting up Unison GTK in Ubuntu

Open Unison by clicking on the Dash home and type unison in the search area. If you would like to open Unison from the terminal, just type "unison-gtk"

Før du kan starte synkroniseringen må du lage en ny profil. I vinduet Profile Selection klikker du på Add - det skal åpne Unison Profile Creation Assistant. Velg Forward
File:Unison profile creation.png
Under Profile name skriver du inn det du vil kalle profilen din for, f.eks. UiB. Description er valgfritt. Klikk Forward.


File:Unison connection setup.png
I vinduet Connection Setup velger du Using SSH under Synchronization kind. Under Configuration skriver du sync.uib.no under Host og ditt UiB-brukernavn under User. Ta vekk haken fra boksen Enable compression


File:Unison directory selection.png
I vinduet Directory Selection velger du hvilke to kataloger du vil synkronisere. Et greit utgangspunkt kan være å synkronisere mappene Documents lokalt og remote. Det anbefales ikke å synkronisere hele hjemmekatalogen, siden en da tar med konfigurasjonsfiler (dot-filer) og temporære data. Remote-katalogen er relativ til din hjemmekatalog, slik at Documents blir $HOME/Documents


Når profilen er satt opp velger du den fra listen i Profile Selection og klikker på Open


Første gang du åpner profilen din vil du bli bedt om å autentisere deg, og da bruker du ditt vanlige UiB-passord. Unison er SSH-basert så ved å sette opp nøkkelautentisering slipper du unna med å taste passord én gang.

Første synkronisering kan ta litt tid avhengig av hvor store datamengden; Unison registrerer nå timestamp for siste endring, tillatelser, eierskap og i-node-nummer for hver fil både lokalt og remote, og lagrer dette i en arkivfil.

Bildet til venstre viser hvordan en en typisk Unison-synkronisering kan se ut. Øverst ser du en fil som har samme navn lokalt og remote, men har forskjellig innhold. Her krever Unison at du bestemmer hvordan konflikten skal løses; klikker du på Right to Left overskriver filen remote filen lokalt, klikker du på Left to Right skjer det motsatte. Klikker du Merge sammenslår du de to filene, og klikker du Diff vises forskjellene mellom dem (dette fungerer kun med rene tekstfiler). Filen under viser en ny fil som finnes remote, men ikke lokalt. Filen under der igjen viser en fil som finnes lokalt, men ikke remote. I raden under ser du informasjon om filen(e), som når de sist ble modifisert, størrelse og rettigheter (merk endringer i filrettigheter registreres som en endring, med mindre du spesifiserer noe annet).

Dersom du ikke ønsker å synkronisere bestemte filer kan du klikke på dem og velge Skip

Når du er klar til å sette i gang synkroniseringen klikker du Go. Dersom fillisten forsvinner, og status nederst sier Everything is up to date er alt som det skal være.

Sette opp Unison i OS X

Kommer snart.