TopSpin

Revision as of 12:59, 10 December 2012 by Ihu041 (talk | contribs) (Created page with 'no:TopSpin ==Purchase== '''TopSpin er kjøpt inn av Kjemisk institutt og det er bare ansatte og studenter som er knyttet til instituttet som kan benytte programvaren.''' Er d…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Information.gif Please give us a
Feedback

Purchase

TopSpin er kjøpt inn av Kjemisk institutt og det er bare ansatte og studenter som er knyttet til instituttet som kan benytte programvaren. Er det noen som ikke er knyttet til Kjemisk institutt men ønsker å bruke programvaren må dette avklares med Olav.Bjorkelund@kj.uib.no

Installasjon

Klientdriftet Windows-PC

TopSpin er pakket og IT-Avdelingen kan installere programmet automatisk. Melde en sak til https://bs.uib.no/, eller ringe 555 84700 (for ansatte). Husk å oppgi maskinnavn.

Her kan du lese mer om Programvare for klientdriftede maskiner

Privat og student PC

NB! Du må være koblet til UiB med VPN når du skal kjøre TopSpin. Programmet og installasjonsveiledning kan du laste ned på https://tjinfo.uib.no/program

Informasjon

Produsent

http://www.bruker.com/

Leverandør

http://www.bruker.com/nordic

Hva er TopSpin

NMR Software