Difference between revisions of "Tjenester Eksterne"

Line 1: Line 1:
SAFE:
+
==SAFE:==
Sikkert skrivebord (2 CPU, 16GB RAM, 1TB disk, 10 brukere) 10.400,- </br>
+
Sikkert skrivebord (2 CPU, 16GB RAM, 1TB disk, 10 brukere) 10.400,- <br>
Linux applikasjonsserver (2 CPU, 16GB RAM, 100 GB disk) 5.200,- </br>
+
Linux applikasjonsserver (2 CPU, 16GB RAM, 100 GB disk) 5.200,- <br>
Ekstra vCPU (per vCPU) 1.300,- </br>
+
Ekstra vCPU (per vCPU) 1.300,- <br>
Ekstra RAM (per GB) 520,- </br>
+
Ekstra RAM (per GB) 520,- <br>
Per ekstra bruker (utover 10) 375,- </br>
+
Per ekstra bruker (utover 10) 375,- <br>
  
Linjeleie:
+
==Linjeleie:==
30000,- pr fiberpar år. </br>
+
30000,- pr fiberpar år. <br>
  
Trådløspunkt:
+
==Trådløspunkt:==
Etablering: 16 000.- pr år </br>
+
Etablering: 16 000.- pr år <br>
Arligkost: 2500 pr år. </br>
+
Arligkost: 2500 pr år. <br>
  
Timepris:
+
==Timepris:==
I arbeidstid: 925 </br>
+
I arbeidstid: 925 <br>
Med overtid: 1850 </br>
+
Med overtid: 1850 <br>
  
Klientdrift:- mangler </br>
+
==Klientdrift:==- mangler <br>
  
Nrec – mangler </br>
+
==Nrec== – mangler <br>
  
Lagring: </br>
+
==Lagring== <br>
  
 
I forhold til annet regneeskempel legger vi på en faktor på 1,4 til randsonen.  
 
I forhold til annet regneeskempel legger vi på en faktor på 1,4 til randsonen.  

Revision as of 17:23, 18 March 2020

SAFE:

Sikkert skrivebord (2 CPU, 16GB RAM, 1TB disk, 10 brukere) 10.400,-
Linux applikasjonsserver (2 CPU, 16GB RAM, 100 GB disk) 5.200,-
Ekstra vCPU (per vCPU) 1.300,-
Ekstra RAM (per GB) 520,-
Per ekstra bruker (utover 10) 375,-

Linjeleie:

30000,- pr fiberpar år.

Trådløspunkt:

Etablering: 16 000.- pr år
Arligkost: 2500 pr år.

Timepris:

I arbeidstid: 925
Med overtid: 1850

==Klientdrift:==- mangler

==Nrec== – mangler

==Lagring==

I forhold til annet regneeskempel legger vi på en faktor på 1,4 til randsonen.

Priser per gb per år til interne på UiB: Fillagring med speiling og backup: 2,70 (vi tar 3,50 i dag) Fillagring uten speiling med backup: 1,60 (vi leverer ikke dette i dag) Fillagring med kun en kopi i backup: utgår (2,20 i dag) Fillagring uten backup: utgår, kan leveres ved veldig store datamengder og avtale, ikke noe vi vil reklamere med (1,2 i dag) Kun backup via volumlisens: 1,2 (2,60 i dag) Billy: 0,25