Pullprint - How to save printer settings

Revision as of 11:03, 24 March 2014 by Ihu041 (talk | contribs) (Created page with "en:Pullprint – Hvordan lagre skriver innstillinger Det er mulig å sette de innstillingene en bruker mest som standard innstillinger. '''Start - Devices and Printers''...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Information.gif Please give us a
Feedback

en:Pullprint – Hvordan lagre skriver innstillinger

Det er mulig å sette de innstillingene en bruker mest som standard innstillinger.

Start - Devices and Printers

Fil:Devices.png

Høyre klikke på PullPrintRicoh eller PullPrintHP og velg Printer preferences.

Fil:Preferensces.png

Sett de valgene du ønsker å ha som standard valg og klikk ok.

Denne dialogboksen viser for PullprintRicoh,

Fil:PreferencesDia.png


Denne dialogboksen viser PullprintHP.

Fil:HP-Preferences.png