Printing services

From IThelp @ UiB
Revision as of 16:29, 3 March 2010 by Edpjm (talk | contribs) (Updated title for main page.)
Jump to: navigation, search
Information.gif Would you like to give us a Feedback on this page?

{{no:Utskriftstjenester}}


Utskriftsmuligheter

UiB tilbyr ulike løsninger for utskrift, kopiering og skanning. Vi har en lang rekke ordinære utskriftskøer fordelt på flere nettverkstjenere i tillegg til pullprint. Kopiering og skanning går også primært gjennom pullprint-systemet (som egentlig heter SafeCom), og det anbefales på det sterkeste at nyinnkjøpte printere og multifunksjonsmaskiner er kompatible med SafeCom. Mer om innkjøp og veiledning: Category:Innkjøp

Tilgang

  • Ansatte: kan bruke de fleste utskriftskøene fra nettverkstjenerne (print.uib.no og kvasiprint.uib.no) samt pullprint. Man regnes som ansatt i denne sammenhengen dersom man bruker UIB-domenet når man logger på PCen.
  • Studenter: kan bruke pullprint. Man regnes som student i denne sammenhengen når man bruker STUDENT-domenet når man logger på PCen.
  • Kurskontoer: dette er kontoer på formen umXXXX, opprettet av ansatte i SEBRA. Kan bruke pullprint uten skannemuligheter. Bruken vil bli registrert på stedkoden til den som oppretter kurskontoen.

Ansvar

IT-avdelingen har driftsansvar for sentrale utskriftstjenester, og ansvar for retting av feil på nettverksskrivere med serviceavtale hos en leverandør godkjent av IT-avdelingen. Kontakt med leverandør/ekstern servicepartner foretas primært av IT-avdelingen for skrivere med nevnt serviceavtale.

Disse artiklene gir deg mer informasjon om ansvar og serviceavtaler: