Difference between revisions of "Printing services"

From IThelp @ UiB
Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
 
*[[:Category:Pullprint|All pages about Pullprint]]
 
*[[:Category:Pullprint|All pages about Pullprint]]
  
==Utskriftsmuligheter==
+
==Print solutions==
  
UiB tilbyr ulike løsninger for utskrift, kopiering og skanning. Vi har en lang rekke ordinære utskriftskøer fordelt på flere nettverkstjenere i tillegg til [[pullprint]]. Kopiering og skanning går også primært gjennom [[pullprint]]-systemet (som egentlig heter [[SafeCom]]), og det anbefales på det sterkeste at nyinnkjøpte printere og multifunksjonsmaskiner er kompatible med [[SafeCom]]. Mer om innkjøp og veiledning: [[:Category:Innkjøp]]
+
UoB offers the following solutions for print, copy and scan. We have a multitude of ordinary print queues on different servers in addition to [[pullprint]]. Copying and scanning is primarily passed through the [[pullprint]]-system (which in reality is called [[Safecom]]), and we strongly recommend that newly acquired printers and multifunction printers are compatible with [[Safecom]]. More on procurement and guidance: [[Category:Procurement]]  
  
==Tilgang==
 
  
* Ansatte: kan bruke de fleste utskriftskøene fra nettverkstjenerne (print.uib.no og kvasiprint.uib.no) samt [[pullprint]]. Man regnes som ansatt i denne sammenhengen dersom man bruker UIB-domenet når man logger på PCen.
+
==Access==
* Studenter: kan bruke [[pullprint]]. Man regnes som student i denne sammenhengen når man bruker STUDENT-domenet når man logger på PCen.
 
* Kurskontoer: dette er kontoer på formen umXXXX, opprettet av ansatte i SEBRA. Kan bruke [[pullprint]] uten skannemuligheter. Bruken vil bli registrert på stedkoden til den som oppretter kurskontoen.
 
  
==Ansvar==
+
* Employees: may use most print queues on the print servers (print.uib.no and kvasiprint.uib.no) together with [[pullprint]]. You are considered an employee if you use the UIB domain when logging on to a PC.
 +
* Students: may only use [[pullprint]]. You are considered a student if you use the STUDENT domain when logging on to a PC.
 +
* Course accounts (kurskonto): these accounts are named umXXXX and can be created by all UoB employees at [sebra.uib.no]. These accounts may use [[pullprint]] without the possibility to scan (no e-mail address is available). Usage will be registered with the "stedkode" of the person creating the course account.
  
IT-avdelingen har driftsansvar for sentrale utskriftstjenester, og ansvar for retting av feil på nettverksskrivere med serviceavtale hos en leverandør godkjent av IT-avdelingen. Kontakt med leverandør/ekstern servicepartner foretas ''primært'' av IT-avdelingen for skrivere med nevnt serviceavtale.
 
  
Disse artiklene gir deg mer informasjon om ansvar og serviceavtaler:
+
==Responsibility==
*[[Skrivere med serviceavtale]]
+
 
*[[Skrivere uten serviceavtale]]
+
The IT-department has operational responsibility for central printing services, and also for correcting errors on network printers with a service agreement approved by said department. Contact with supplier/external service partner is ''primarily'' made by the IT-department when the printer has an approved service agreement.
*[[Arbeids- og ansvarsfordeling for skrivere]]
+
 
 +
These articles provide more information on responsibility and service agreements:
 +
 
 +
*[[Printers with service agreement]]
 +
*[[Printers without service agreement]]
 +
*[[Printer responsibility and tasks]]
  
 
[[Category:Printing Services]]
 
[[Category:Printing Services]]

Revision as of 10:55, 5 March 2010Print solutions

UoB offers the following solutions for print, copy and scan. We have a multitude of ordinary print queues on different servers in addition to pullprint. Copying and scanning is primarily passed through the pullprint-system (which in reality is called Safecom), and we strongly recommend that newly acquired printers and multifunction printers are compatible with Safecom. More on procurement and guidance:


Access

  • Employees: may use most print queues on the print servers (print.uib.no and kvasiprint.uib.no) together with pullprint. You are considered an employee if you use the UIB domain when logging on to a PC.
  • Students: may only use pullprint. You are considered a student if you use the STUDENT domain when logging on to a PC.
  • Course accounts (kurskonto): these accounts are named umXXXX and can be created by all UoB employees at [sebra.uib.no]. These accounts may use pullprint without the possibility to scan (no e-mail address is available). Usage will be registered with the "stedkode" of the person creating the course account.


Responsibility

The IT-department has operational responsibility for central printing services, and also for correcting errors on network printers with a service agreement approved by said department. Contact with supplier/external service partner is primarily made by the IT-department when the printer has an approved service agreement.

These articles provide more information on responsibility and service agreements: