Difference between revisions of "OneNote - Synchronization Problems"

(Created page with "{{Under construction}} en:OneNote - Synchronization Problems Etter omleggingen av student-domenet i slutten av desember har en del studenter og enkelte ansatte opplevd p...")
 
(oppfordrer til bruk av mac guide)
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Under construction}}
+
[[no:OneNote_-_Synkroniseringsproblemer]]
 +
Following the reorganization of the student domain at 16th December 2017, some students and some employees have encountered problems with the synchronization of notebooks in OneNote.<br />
  
[[en:OneNote - Synchronization Problems]]
 
  
Etter omleggingen av student-domenet i slutten av desember har en del studenter og enkelte ansatte opplevd problemer med synkronisering av notatbøker i OneNote.<br />
 
<br />
 
Dersom du har problemer med sykronisering på Mac må du opprette en sak i issue-tracker http://bs.uib.no<br />
 
<br />
 
For PC kan du følge beskrivelsen under:
 
  
En finner koblingen til denne notatblokken dersom en går i "FIL/FILE"-menyen oppe til venstre.
+
If you have problem synchronize on a Mac, [https://it.uib.no/OneNote_for_Mac_-_Synkroniseringsproblemer you might try this guide] (norwegian)
  
Bildet nedenfor viser et dokument som etter 16.desember 2017 har sluttet å synkronisere (se rødt kryss oppe til venstre). I tillegg er det gjort endringer som ikke er synkronisert.
+
 
 +
 
 +
For PC, you can follow the description below:
 +
 
 +
You'll find the link to this notebook in the "FILE / FIL" menu at the top left.
 +
 
 +
The illustration below shows a document that after the reorganization has stopped syncing (see the red cross at top left). In addition, changes have been made that are not synchronized.
  
  
Line 17: Line 18:
  
  
==Løsning:==
+
==Solution:==
  
Opprett ny notatblokk i OneDrive og kopier innholdet som ikke synkroniseres over til den nye.  
+
Create a new notebook in OneDrive and copy the content, that is not synced, to the new one.
  
Fremgangsmåte: logg på http://office365.uib.no/ (Logg deg på med brukernavn@uib.no)
+
Steps: Log on to http://office365.uib.no/ (Log in with username@uib.no)
  
  
* Klikk deg inn på "OneDrive"
+
* Click on "OneDrive"
  
  
Line 31: Line 32:
  
  
* Opprett Ny mappe
+
* Create a New Folder
  
  
Line 38: Line 39:
  
  
* Gi mappen et navn (eks NyPlassering)
+
 
 +
* Give the folder a name (eg NyPlassering)
  
  
Line 45: Line 47:
  
  
* Inne i mappen (NyPlassering) skal det opprettes en ny Notatblokk
+
 
 +
* Create a new Notebook in the folder (NyPlassering)
  
  
Line 52: Line 55:
  
  
* Gi den nye Notatblokken et navn. I dette tilfelle er den blitt kalt "MineNotatblokker".
+
 
 +
* Give the new Notepad a name. In this case it has been called "MineNotatblokker.
  
  
Line 62: Line 66:
  
  
Du vil nå se at det er blitt opprettet en ny Notatblokk i onlineversjonen av Office 365.
 
  
* Klikk '''"Åpne I OneNote"''' for å åpne denne notatblokken i OneNoteprogrammet.  
+
You will now see that a new Notebook has been created in the online version of Office 365.
 +
 
 +
* Click '' ' "Open In OneNote/Åpne I OneNote"' '' to open this notebook in the OneNote program.
  
  
Line 71: Line 76:
  
  
* Når du har åpnet OneNote fra nettleseren, åpne OneNote nok en gang fra PC-en slik at du har to kjørende samtidig.
+
* Once you have opened OneNote from your browser, open OneNote again from your PC so you have two running simultaneously.
 
 
  
 
[[File:NyOneNoteInstans.jpg|300px]]
 
[[File:NyOneNoteInstans.jpg|300px]]
Line 78: Line 82:
  
  
* I denne åpner du notatblokken som ikke synkroniserer (i dette tilfellet "Oda @ University of Bergen")
+
* In this instance of Onenote you open the notepad that does not sync (in this case, "Oda @ University of Bergen")
  
* Legg disse ved siden av hverandre.
+
* Add these next to each other.
  
* Deretter skal du dra alle "seksjonene" over fra den gamle (som ikke synkroniserer) til den nye. For å dra en seksjon over, holder du ctrl-tasten inne mens du drar det over med musen (venstre musetast).
+
* Then, drag all the "sections" from the old one (which does not sync) to the new one. To drag a section over, hold down the ctrl key as you drag it over with the mouse (left mouse button).
  
(VELDIG VIKTIG AT DU HOLDER INNE CTRL-TASTEN MENS EN DRAR SEKSJONEN OVER TIL DEN NYE NOTATBLOKKEN)
+
(VERY IMPORTANT TO HOLD DOWN THE CTRL KEY WHILE DRAGGING THE SECTIONS OVER TO THE NEW NOTEBOOK)
  
Dette gjør du for alle seksjonene en ønsker å kopiere over til den nye notatblokken.  
+
Do this for all the sections you want to copy over to the new notebook.
  
  
Nedenfor ser du sluttresultatet der alle seksjonene fra den gamle notatblokken er synkronisert over til den nye.
+
Below you will see the end result where all sections from the old notepad are synchronized to the new one.
  
  
Line 96: Line 100:
  
  
Når alle seksjoner er kopiert over til en notatblokk som synkroniserer lukker du den notatblokken som ikke synkroniserer.
+
When all sections are copied to a notebook that synchronizes, close the notebook that does not sync.
  
For å gjøre dette går en inn på "Fil/File"-menyen oppe til venstre. Deretter klikker en på "Settings" for den notatblokken en ikke trenger lenger (som ikke synkroniserer). I menyen som dukker opp trykker en "Close".
+
To do this, go to the "File / File" menu at the top left. Then click on "Settings" for the notebook you no longer need (which does not sync). In the menu that pops up, press a "Close".
  
  
 
[[File:CloseOneNoteFile.jpg|400px]]
 
[[File:CloseOneNoteFile.jpg|400px]]

Latest revision as of 13:57, 12 April 2018

Following the reorganization of the student domain at 16th December 2017, some students and some employees have encountered problems with the synchronization of notebooks in OneNote.


If you have problem synchronize on a Mac, you might try this guide (norwegian)


For PC, you can follow the description below:

You'll find the link to this notebook in the "FILE / FIL" menu at the top left.

The illustration below shows a document that after the reorganization has stopped syncing (see the red cross at top left). In addition, changes have been made that are not synchronized.


EtterMigreringPlussEndringer.JPG


Solution:

Create a new notebook in OneDrive and copy the content, that is not synced, to the new one.

Steps: Log on to http://office365.uib.no/ (Log in with username@uib.no)


  • Click on "OneDrive"


OneDriveOnline.jpg


  • Create a New Folder


NyMappe.jpg  • Give the folder a name (eg NyPlassering)


NyPlassering.JPG  • Create a new Notebook in the folder (NyPlassering)


NyNotatblokk.jpg  • Give the new Notepad a name. In this case it has been called "MineNotatblokker.


NyOneNoteOnline.JPG
You will now see that a new Notebook has been created in the online version of Office 365.

  • Click ' "Open In OneNote/Åpne I OneNote"' to open this notebook in the OneNote program.


NyNotatblokkOnline.JPG


  • Once you have opened OneNote from your browser, open OneNote again from your PC so you have two running simultaneously.

NyOneNoteInstans.jpg


  • In this instance of Onenote you open the notepad that does not sync (in this case, "Oda @ University of Bergen")
  • Add these next to each other.
  • Then, drag all the "sections" from the old one (which does not sync) to the new one. To drag a section over, hold down the ctrl key as you drag it over with the mouse (left mouse button).

(VERY IMPORTANT TO HOLD DOWN THE CTRL KEY WHILE DRAGGING THE SECTIONS OVER TO THE NEW NOTEBOOK)

Do this for all the sections you want to copy over to the new notebook.


Below you will see the end result where all sections from the old notepad are synchronized to the new one.


2NotatblokkerEtterFlytting.JPG


When all sections are copied to a notebook that synchronizes, close the notebook that does not sync.

To do this, go to the "File / File" menu at the top left. Then click on "Settings" for the notebook you no longer need (which does not sync). In the menu that pops up, press a "Close".


CloseOneNoteFile.jpg