Decommissioning of the student domain

From IThelp @ UiB
Revision as of 10:58, 16 November 2017 by Rannveig Ulvahaug (Talk | contribs) (Created page with "{{Under utvikling}} Vi må gjøre en endring som påvirker måten studenter logger på noen av UiBs tjenester. Endringen er at vi avvikler domenet "student" og flytter studen...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Information.gif Would you like to give us a Feedback on this page?

Template:Under utvikling

Vi må gjøre en endring som påvirker måten studenter logger på noen av UiBs tjenester. Endringen er at vi avvikler domenet "student" og flytter studentenes brukerkontoer til domenet "uib".

Dette gjør vi fordi innføring av nye IT-tjenester stiller nye krav til grunnstrukturen i systemene våre.

Hva betyr dette for meg?

Når endringen er gjennomført må studenter logge inn med «brukernavn@uib.no» der de tidligere brukte «brukernavn@student.uib.no».

Dette gjelder spesielt

Ved pålogging der du tidligere har brukt student\brukernavn som identifikasjon, må du heretter bruke uib\brukernavn.

Andre steder hvor du bare har logget inn med brukernavn og passord (Mitt UiB, webmail, osv) blir det ingen endring.

Hvordan logger jeg inn på Eduroam med det nye domenet?

Fra 16. desember skal alle brukere ved UiB logge på med brukerid@uib.no

Hvordan logger jeg inn på Office 365 med det nye domenet?

Du logger på med brukernavn@uib.no og ditt vanlige passord

Ansatte kan også logge på med epost-adresse.

Hvordan logger jeg inn på VPN med det nye domenet?

Fra 16. desember skal alle brukere ved UiB logge på med brukerid@uib.no

Avbrudd i tjenester under endringen

Endringen er ikke berammet. Nærmere informasjon kommer.

Endring i Office 365/OneDrive

For de studentene som hadde lagret filer i Office 365/OneDrive før endringen, vil filene bli flyttet til en ny konto på Office 365. Det fører til at:

  • For de som har mye data i Office 365/OneDrive kan det ta litt tid før alle data er overført og kontoen er tilgjengelig. De studentene som har mest data vil bli varslet direkte.
  • Hvis du hadde delt filer (gitt andre tilgang til dine filer) i Office 365/OneDrive vil disse tilgangene være borte etter flyttingen og du må dele filene på nytt.

Endring i programvare som er installert på egen PC/Mac fra UiBs Office 365

Programmer som du har lastet ned fra UiBs Office 365 og installert på din egen PC eller Mac vil fortsette å virke under endringen, men vil etter en stund be deg logge inn for å aktivere lisensen. Da logger du inn på Office 365 på den nye måten (brukernavn@uib.no).