Innføring i IT-hjelp

Fra IThjelp

Innføring i IT-hjelp er et internt kurs i bruk og vedlikehold av IT-hjelp som alle på IT-avdelingen skal gjennom. Innføringsheftet deles ut på kurset, og kan lastes ned.


Hva er IT-hjelp?

 • IT-hjelp vs. itwiki, intranett, eksternweb og andre wikier
 • Tilganger:
 • Egen engelsk versjon: IT-help (lenke i venstremargen)

Alle…

 • ..kan bidra
 • ..har et ansvar
 • ..monner drar


Rutiner og ansvar

 • linjen
 • ansvarsmerking (se maler)
 • delegering og fordeling mulig - men må være avklart hvem som har ansvar for hva
 • duplisering
 • hver enkelt


Overvåking


Hvordan skrive på vev

 • Nyttig
 • Hvem, hva, hvorfor
 • Skriv enkelt
 • Det viktigste først
 • Vær strukturert
 • Mye skrivefeil er lite tillitvekkende
 • Lenker: gjerne inni teksten, bruk informativ lenketekst
 • Se også siden Hvordan skrive på vev


Sidestruktur

Overskrifter

 • sidetittel = overskrift nivå 1
 • == overskrift nivå 2 ==
 • === overskrift nivå 3 ===
 • automatisk innholdsoversikt (TOC) ved 4+ overskrifter, men kan overstyres med __NOTOC__


Faste elementer

 • kort intro (hva handler siden om)
 • hoveddel
 • eventuelt (overordnede) lenker nederst
 • kategorier
 • ansvarsmerking: Eksempel:

{{BRA}} - Se Maler

 • ev. lenke til engelsk side (øverst):

[[en:English pagename]]

og tilsvarende til norsk side:

[[no:norsk sidenavn]]


Wikifisering

 • wikikode
  • håndkoding
  • editorer
  • tillegg (extensions)


Kategorisering

Typisk:


Editoren WikEd

Må velges for hver wiki i personlige Innstillinger (lenke øverst), skillearket Tilleggsfunksjoner.

 • spesielt nyttige knapper:
  • [W] - gjør om innlimt innhold til wikikode
  • [T] - gjør om innlimt innhold til tekst
  • lenke, liste, overskrift, bilde, osv.


Grunnlegende tekstformatering

Linjeskift og nytt avsnitt lages med

åpen linje

Innrykk lages med

kolon (:) først på linjen.
Mellomrom først på linjen lager en boks med "prefromatert tekst".

Feit tekst eller kursiv (for å skille ut tekst) lages med henholdsvis tre eller to ' før og etter aktuell tekst (se knapper i editoren).


Lenker

 • til siden du er på: sjekk Lenker hit i margen til venstre
 • intern lenke:
[[sidenavn]] eller
[[sidenavn|valgfri annen lenketekst]]
 • ekstern lenke:
http://it.uib.no som gir: http://it.uib.no

eller

[http://it.uib.no annen tekst]

som gir

annen tekst
 • e-post:
[mailto:Lillemor.Lillejord@lil.uib.no send e-post til Lillemor]

som gir:

send e-post til Lillemor


Redirigering

Søkeord som bør lede til en annen side kan dirigeres direkte dit:

 1. Skriv inn aktuelt søkeord eller ordkombinasjon i søkefeltet og trykk enter.
 2. Opprett siden.
 3. Skriv inn navnet på siden man skal havne på.
  1. Merk sidenavnet og trykk på knappen merket #R (med editoren WikEd) eller:
  2. Skriv inn følgende tekst: #REDIRECT [[tittel på siden som skal vises i stedet]]
 4. Lagre den nye siden, og test ved å søke etter navnet på den nyopprettede siden.

Merk: Ved flytting av sider (navneendring) lages det automatisk redirigering fra gammelt sidenavn. Slike redirigeringer bør slettes om de ikke er hensiktsmessige.


Lister

Lister kan gjøre innholdet mer oversiktlig.

Punktliste lager du med:

 • stjerne (*) først på linjen eller
  • dobbelt stjerne (**) først på linjen, osv.

Nummerert liste lager du med:

 1. dobbelkryss (#) først på linjen
  1. eventuelt med flere (#) for underpunkt
  2. osv.

Punkt- og nummerlister kan også

  • kombineres
  • eventuelt varieres med CSS


Bilder og filer

[[image:filnavn.jpg|billedtekst]]

 • lenke til fil:
[[media:filnavn.pdf|lenketekst]]
 • Billedtekst eller lenketekst bør vere med pga. universell utforming. Flere parametre er mulig.


Låste sider

 • regler, policy, avtaleinformasjon o.l.
 • hovedside, nivå 2-sider
 • kan endres eller låses opp av redaksjonen (administratorer)


Maler

 • kan brukes til blant annet å kategorisere og vise spesiell tekst på sider. Alle maler finner du om du på spesialsiden Alle sider med forstaving velger navnerommet Mal
 • ansvarskategorier brukes til merking av ansvarlig faggruppe, f.eks.

{{BRA}} for brukerstøtte for ansatte

 • noen maler brukes til merking av sider som bør gjøres noe med


Vise innhold fra andre steder

Boksene på hovedsiden viser noen få lenker fra respektive undersider. Sidene dette hentes fra er låst, og skal ikke endres uten videre.


Stjel!

Du kan kopiere deler av kildekode fra andre sider på IT-hjelp, til dels også andre mediawikier.


Be bold!

Skulle du gjøre noe feil, er det lett å ordne / gjøre om.


Finn sider som bør lages / oppdateres

 • Søk etter ord innenfor eget fagområde (husk å abonnere på sider og kategorier!), gjerne også annen fagkompetanse. Sjekk om aktuell informasjon finnes på enn annen side. Da trengs kanskje en (redirigering (se over))?


Hjelp

Bruk det du kan eller har tilgang til!