Thunderbird kryptering med enigmail


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Denne guiden vil gå gjennom installasjon og oppsett av krypteringverktøyet enigmail på thunderbird-ubuntu.

1. Laste ned og installere gnupg2

 • Søk etter gnupg2 enten i Ubuntu Software Center og trykk på installer, eventuelt vha terminalkommando :
sudo apt-get install gnupg2

2. Generere krypteringnøkkel

 • Ta opp et terminalvindu og kjør kommando:
gpg2 --gen-key
 • Velg default ved å trykke enter.

Gpgsetup0.png

 • Velg nøkkelstørrelse til å være 4096.

Gpg1.png

 • Velg default ved å trykke enter.

Gpgsetup2.png

y + enter
 • Fyll inn personlig info og bekreft.

Gpgsetup3.png

O + enter
 • Opprett et personlig passord som beskytter nøkkelen.
 • Gjør diverse operasjoner på maskinen som feks : Skriv til en fil og lagre den. Kopier filer frem og tilbake. Dette kan ta litt tid så ikke mist motet.

Gpgsetup4.png

 • Når man har generert nok tilfeldige bytes vil man få beskjed om at nøkkelen er blitt laget.

3. Installere Enigmail add-on i Thunderbird

 • Start opp Thunderbird og velg "Tools" -> "Add-ons" fra øverste menylinje.
 • Skriv inn "Enigmail" i søkevinudet og installer denne tilleggspakken.
 • Add to Thunderbird

EnigmailInstall.png

 • Bekreft at du ønsker å installere denne pakken. Når du har bekreftet dette må du starte Thunderbird opp på nytt.

Enigmailinstall1.png

4. Oppsett av Enigmail

 • Velg "enigmail" -> "Setup wizard" fra øverste menylinje.
 • Standard konfigurasjon og next.

Enigmailoppsett0.png

 • Velg nøkkelen som ble laget i steg 2 og trykk neste. Enigmail er da ferdig konfigurert.

5. Bruk av Enigmail

 • Velg write/ny epost og du skal nå ha fått en ny verktøylinje som heter Enigmail.

BrukEnigmail0.png

 • Rød: Valg om kryptering av epost melding skal være av/på.
 • Grønn: Valg om du vil signere eposten med din nøkkel.
 • Blå: Valg om du ønsker å legge ved din "åpne nøkkel". For at mottaker skal kunne sende krypterte eposter til deg så må de ha din "åpne nøkkel". Derfor kan det være greit å ha dette valget aktivert når du sender en kryptert epost til en ny kontakt.

6. Håndtering av nøkler

 • Velg "enigmail" -> "key management" fra øverste menylinje
 • Da får man opp både sine egne "åpne nøkler" og eventuelle nøkler man har fått tilsendt eller lagt til.
 • Marker din nøkkel og velg "Keyserver" -> "Upload Public Keys". Dette vil gjøre dine "åpne nøkler" tilgjengelig for søk slik at andre kan legge de til for å sende deg krypterte meldinger.
 • Velg "Keyserver" -> "Search for keys". Her kan man søke opp andre sine "åpne nøkler" for å legge de til i "key management".