Legg til side gjennom et skjema

Fra IT-hjelp UiB

Skriv inn navnet på siden her, og velg hvilket skjema du vil bruke til å redigere den. Hvis siden allerede finnes, vil du bli tatt med til skjemaet for redigering av den siden. Hvis siden ikke finnes, vil du bli tatt med til skjemaet for å opprette siden.