Solidus - BluStar agent - IP- eller Softphonepålogging


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Når en skal logge seg på Blustar agenten er det litt forskjellig prosedyre for Dekstop Phone (fysisk telefonapparat) framfor softphonevarianten (telefon uten fysisk apparat via datamaskin).

  • Dersom en skal logge seg inn via "Softphone" må en ha et eget extension password som gjelder for gjeldende "Softphone"-nummer eller serie med softphone numre. PIN-kode til telefonnummer kan finnes ved pålogging til http://sebra.uib.no
  • Feltet Extension Number må fylles ut med telefonnummeret til IP-telefon dersom du bruker fysisk telefonapparat, eller softphone nummer for apparatløs variant.


I veiledning nedenfor tar vi utgangspunkt i pålogging via Blustar agenten for å bruke nummeret (Extension number) til et fysisk apparat (IP-telefon). Telefonnummeret må fra før av være registrert for bruk i Solidus (telefonsystemet).


Pålogging Agent

  • Start Agent

Agent.jpg


  • Logg deg på. Velg rett telefonvalg i nedtrekksmenyen

Softphone:

Softphone.jpg


Extension Number: fyll inn ditt telefonnummer. 5 siste siffer.

Extension Password: fyll inn pin-kode til telefon.

Desktop Phone:

Desktop phone.jpg

Extension Number: fyll inn ditt telefonnummer. 5 siste siffer.

Extension Password: la stå tom.

Klikk OK.

Lisensdialog

Ved pålogging kan det være du får opp vinduet under. Se bort fra denne infoen og klikk OK for å komme videre.

Lisensinfo.jpg

Lydinnstillinger - soft phone

Sjekk lydinnstillinger for å være sikker på at rett enhet tar imot samtalen. Dersom kun en lydenhet er plugget i maskin kan innstillinger være default. Dersom flere forskjellige, velg den spesifikke modellen i nedtrekksmenyene.

Lydinnstilling.jpg

TIPS! Dersom Skype for Business er i bruk, er det viktig å se til at valget Integrated Headset er satt til None. Konflikt med SfB kan ellers oppstå og resultere i piping ved besvaring av samtale.