Skjemaker/Betingelser

Fra IThjelp

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Viktig melding.gif Trenger oversettelse! Denne siden eksisterer kun på norsk eller er mer innholdsrik på norsk og trenger oversettelse. Translate this page with Google:

Webskjema (Skjemaker) er et selvbetjent verktøy for å lage nettbaserte skjemaer for påmelding, datainnsamling o.l.

Skjemaker er velegnet for å lage skjemaer for påmelding til kurs og arrangement, spørreundersøkelser, evalueringer, søknader og lignende.

Se brukerveiledning:

VIKTIG: LES BETINGELSER / TERM OF USE FØR DU TAR I BRUK TJENESTEN

Om tjenesten

Skjemaker er en online webskjema generator hvor brukere med gyldig UiB konto kan logge inn og selv lage webskjemaer. Dette vil typisk være webskjema for påmelding til arrangement, kursevalueringer, søknader, enkle spørreundersøkelser og lignende. Skjemaker er en applikasjon som heter Machform utviklet av firmaet Appnitro og UiB tilbyr tjenesten via lisens av disse. Det er UiB som drifter og forvalter tjenesten og data er lagret ved UiB sine servere.

Ler mer om tjenesten her:

Sensitive personopplysninger

Skjemaker kan ikke benyttes til innhenting av sensitive personopplysninger. Det vil typisk gjelde:

 • Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
 • Innhenting av opplysninger om person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
 • Helseforhold
 • Seksuelle forhold
 • Medlemskap i fagforeninger

Om du skulle hente inn opplysninger som kanskje ikke er sensitive, men som en ønsker å sikre på så god mulig måte som mulig, så kan en se på kryptering av inndata i Skjemaker. Da vil innholdet bli kryptert og en må ha en nøkkel for å kunne lese dataene. Nøkkelen må en passe godt på, ikke gi den til andre, og ikke miste den. Tapt nøkkel = Tapte data

Les mer her:

Ditt ansvar

 • Du (bruker) som bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko.
 • Skjemaker er basert på Machform PHP koden som leveres av Appnitro. Det betyr at du som bruker av tjenesten forstår at UiB ikke er ansvarlig for eventuelle feil i koden som Appnitro leverer.
 • Tjenesten tilbys uten brukerstøtte og en henvises til Machform brukerdokumentasjonen levert av Appnitro.
 • Tjenesten tilbys som den er uten noen garanti for at den er feilfri. UiB kan ikke garantere at tjenesten vil tilfredsstille alle dine (Brukers) krav, eller at Machform PHP koden er feilfri.
 • Det er ditt ansvar for å sørge for at innhenting av opplysninger ikke bryter med UiB sitt generelle reglement, og at en også setter seg inn i GDPR personvernreglene dersom en skal hente inn personopplysninger.
 • UiB tar intet ansvar når det gjelder feil bruk av Skjemaker som medfører tap av data tilnyttet disse skjemaene.
 • Du som bruker av tjenesten må selv sørge for å ta vare på innmeldte data ved f.eks at det eksporteres til Excel og lagres på et forsvarlig sted for senere bruk.
 • Du som bruker av tjenesten er inneforstått med og godtar at UiB ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser du som bruker av tjenesten måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.

UiB som tjenesteleverandør sitt ansvar

 • UiB vil sikre data via nattlig databasedump og sikkerhetskopieringer etter normale driftsrutiner.
 • Det er IT avdelingen ved Universitetet i Bergen som drifter og forvalter tjenesten, deriblant servere og applikasjoner knyttet til Skjemaker tjenesten.
 • UiB vil gjøre sitt ytterste for å holde tjenesten tilgjenglig 24/7-365. Oppetidsstatusen per dags dato er oppetid på 99.9 prosent.
 • UiB skal også sørge for oppgradering av tjenesten når ny versjon av Machform gjøres tilgjengelig fra leverandøren Appnitro.