Safari Books Online


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Et utvalg av elektroniske e-bøker innen kategorien IKT er tilgjengelig fra UiBs nettverk via Safari Books Online.

Mer informasjon om elektroniske bibliotekressurser: