SAFE - Kopiering av data fra filserevr via filsluse