Pullprint – Hvordan lagre skriver innstillinger


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Her er en oppskrift på hvordan du kan lagre de skriverinstillingene som du bruker oftest

Start - Devices and Printers

Devices.png

Høyre klikke på PullPrintRicoh eller PullPrintHP og velg Printer preferences.

Preferensces.png

Sett de valgene du ønsker å ha som standardvalg og klikk ok.

Denne dialogboksen viser for PullprintRicoh,

PreferencesDia.png


Denne dialogboksen viser PullprintHP.

HP-Preferences.png