Programvare (Temaserie frå IT-avdelinga)

Fra IThjelp

Nytt nummer i temaserien frå IT-avdelinga handlar om programvare.

Programvare er det som gjer ei datamaskin til eit nyttig verktøy. Eit breiddeuniversitet som UiB treng svært mange ulike program til ulike oppgåver. Men før programma skal takast i bruk, må lisensar og installasjon vere i orden. Dette kan du lese om i det nye nummeret av temaserien frå IT-avdelinga.

Dokumentet kan lesast på skjerm eller skrivast ut (då helst dobbeltsidig).

Tidlegare nummer i temaserien finn du her:

https://it.uib.no/Temaserien

Tilbakemeldingar og ønskje for framtidige nummer tar vi imot med takk!