Programmering av fravær 7434i


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


7434i

Oppsett: tilgjengelighet "Tilgjeng." (øverst til høyre) "min status" i displayet", trykk velg

  Muligheter
      - "Tilgjengelig" : kansellerer tidligere meldinger
      - "Kurs" angi dato DD.MM og trykk Angi
      - "Opptatt" angi dato tilbake DD.MM
      - "Fri" Angi dato tilbake DD.MM
      - "Møte" Angi dato tilbake DD.MM
      - "Lunsj" angi tidspunkt tilbake
      - "Ute" angi tidspunkt tilbake
      - "Sykdom" Angi dato tilbake DD.MM
      - "Reise" Angi dato tilbake DD.MM
      - "Ferie" Angi dato tilbake DD.MM
      - "Offisielt ærend" angi tidspunkt tilbake