PDF Creator

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Kort side! Denne siden er svært kort, men du kan hjelpe til med å utvide den.

PDF Creator kan også brukes til å slå sammen PDF-filer, se Media:How_to_combine_pdf.pdf