Nettside


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Nettsider er mangt og mye. Under er noen av de ulike verktøyene vi kan tilby til deg som ønsker å publisere informasjon på nett. Med nett menes Internett eller web'en. De fleste av disse vil la deg publisere informasjon åpent og fritt, mens noen tjenester også tilbys lukket. Du kan da selv velge om informasjonen skal være kun tilgjengelig for en liten gruppe med mennesker som du har kontroll på. Kan være nyttig i såkalte "intranett" eller om en ikke ønsker at informasjonen skal være lesbar for hele verden.

Wiki er også en av tjenestene vi tilbyr, men den har enn så lenge et eget bestillingsskjema her: