NSDstat Pro

Fra IThjelp

SV-fakultetet har lisens for 160 brukere og geografisk institutt har lisens for 10 brukere. Andre institutt og avdelinger må kontakte Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) for bestilling av lisenser.

Info om pris finner du her: http://www.nsd.uib.no/nsdstat/bestilling.html

Info om NSD finner du her: http://www.nsd.uib.no/