Matlab - aktivering av frittstående lisens


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Viktig melding.gif MATLAB-LISENSEN BLIR FORNYET En del brukere får melding om at lisensen kommer til å utløpe. Vi vil fornye den i god tid før utløp og kommer tilbaker med informasjon om fornying.Denne veiledning illustrerer hvordan en kan aktivere frittstående lisens på en bærbar UiB-maskin (klient-driftet) som i utgangspunktet er satt opp med nettverkslisens (vår standardpakke). Når du har aktivert frittstående lisens kan du kjøre programmet uten å være tilkoblet UiB-nett.

Dersom du har ikke-klient eller privat maskin finner en veiledning og nedlasting og aktivering av programm på https://tjinfo.uib.no/program (Matlab_ansatt eller Matlab_student)

Denne veiledning forutsetter at en allerede har fått programmet Matlab R2014b (eller nyere) fra IT-avdelingen og at en har en bærbar UiB-maskin.


Aktivering på Windows

For å aktivere lisensen må en ha administrative rettigheter. Det betyr at maskinen må ha install-kontoen aktivert på maskinen. En må enten kjøre aktiveringsprogrammet som install (vist i denne veiledning) eller en må være innlogget med installkontoen. Les mer om installkonto her


 • Aktiveringsprogrammet finner en på:

C:\Program Files\MATLAB\R2014b\bin\win64


 • Deretter må en holde inne "shift"-knappen mens en høyreklikker på activate_matlab.exe.
 • Velg "Run as different user"
 • Logg på med brukernavn:

.\install

og passordet du har definert for installkontoen.


Runas activate matlab.jpg


Aktivering på Mac OS X

På UiB-klientmaskiner lyt du være innlogga på installasjonskontoen.

 • Åpne terminal
 • Kjør kommandoen:
sudo /Applications/MATLAB_r2014b.app/bin/activate_matlab.sh

Aktivering på Linux

 • Åpne terminal
 • Kjør kommandoen:
sudo /usr/local/matlab/r2014b/bin/activate_matlab.sh


Aktiviseringsklienten

 • Klikk "Next >"


MatthWorksSoftwareActivation.JPG


 • Logg deg på med din mathworkskonto. (E-post adresse må slutte på "@uib.no". Ved problemer får du eventuelt opprette en ny konto)
 • Klikk "Next >"


LogInOrProvide.jpg


 • Velg:"Enter an Activation Key for a license not listed"

Aktiveringskode finner du på https://tjinfo.uib.no/program (Matlab_ansatt eller Matlab_student). Filen heter R1014bAnsattActivationKey.txt

 • Klikk "Next >"


LicenseSelection.jpg


 • Klikk "Confirm >"


Confirmation.jpg


 • Klikk "Finish"


Activation complete.jpg