Mac OS X: Arkivering i Mail

Fra IThjelp

Arkivering er en måte å lagre epost lokalt på maskinen eller til en ekstern lagringsenhet.

Det er nyttig hvis en ønsker en lokal kopi av eposten sin.

Hvis man skal slette epost for å frigjøre plass, kan det være lurt å arkivere de først, slik at det finnes en kopi av epostene.

Hvordan lage et arkiv av epost i Mail

Først må man Åpne programmet Mail -> uthevet en mappe/postkasse man ønsker å arkivere -> trykk på tannhjulet nederst i venstre hjørne -> velg eksporter postkasse.

Hvis en ønsker å arkivere alle epostene, velger man Innboksen som mappen/postkassen.

Eksportere 1.png


Du vil da bli bedt om å velge målmappe for hvor du ønsker å arkivere dine eposter, i eksempelet under har jeg valgt skrivebord og mappen Arkiv som målmappe.

Hvis du har valgt å arkivere noe som inneholder flere mapper(for eks. innboks), må man krysse av for "Eksporter alle undermapper".

Eksportere 2.png

Hvis du kan se en fil i .mbox format i målmappen, er arkivet blitt opprettet.

Eksportere 3.png

Hvordan importere et arkiv i Mail

For å åpne en arkivert Mail fil, må en importere den til Mail programmet.

Det første en må gjøre er å åpne Mail programmet -> Trykke på arkiv i øverste fane -> trykke på Importere postkasser.

Importer1.png


Deretter vil du få opp et vindu hvor du velger hvilken type arkiv du skal importere, her velger man mbox-format hvis arkivet er laget fra Mail.

Importer2.png

Når du har trykket fortsett, navigerer du deg frem til plasseringen av arkivet, så trykker man på filen og så trykker man på "Velg".

Man må ikke trykke på noen av de tre filene som er i .Mbox filen.

Importer3.png

Hvis importeringen av arkivet var vellykket, vil man få opp et vindu som sier hvor en finner den importerte postkassen.

Normalt sett vil det bli opprettet en ny mappe som heter Importert i Mail programmet, hvor du finner ditt arkiv som en undermappe.

Importer4.png

Når du har importert et arkiv, vil det alltid befinne seg under kategorien "På Maskinen".

Husk at en må trykke på pilen til venstre for mappen, for å kunne se undermapper.

Importer5.png

Har du spørsmål eller trenger du videre hjelp ved arkivering av Mail, kan du kontakte IT brukerstøtte.