Klientdriftede maskiner

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

En klientdriftet maskin er en stasjonær eller bærbar PC som har standard oppsett fra IT-avdelingen. IT-avdelingen klientdrifter maskiner med Windows 10, Windows 7, Linux og Mac OS X.

Klientdriftede maskiner har navn i form av institutt0123123. (Tallene kommer fra "tellekortnummeret" som påføres maskinen når den kjøpes og identifiserer maskinen i regnskapssystemets anleggsregister.)

Hvorfor klientdrift?

  • Effektivitet for brukeren: Vanlige operasjoner som å installere og konfigurere ny maskin, endre programvare og reinstallere maskin tar vesentlig kortere tid og fører til mindre problemer.
  • Effektivitet for driftsorganisasjonen (IT-avdelingen): Klientdrift fører til mindre arbeid, og gjør at arbeidsoperasjoner kan gjøres raskere og mer effektivt. Uten standardisert klientdrift måtte IT-avdelingen hatt mange flere ansatte og/eller gitt færre/dårligere tjenester.
  • Sikkerhet: Klientdriften inneholder mange elementer som sikrer driften av maskinen: Standard innstillinger for operativsystemet med standard brannmuroppsett, definerte rettigheter for brukerkontoer, samt standard sikkerhetsprogramvare som viruskontroll. Dette er med på å styrke Informasjonssikkerheten på UiB.


Oppsett av ny maskin

Når en ny maskin kjøpes inn (eller en eksisterende maskin skal innlemmes i klientdrift), installeres et standard systemoppsett, ofte kalt image.

Systemoppsettet lastes inn fra en tjenermaskin på nettet. Dette må gjøres av IT-avdelingen. Du må derfor alltid kontakte IT-avdelingen når du har fått en ny PC.

Systemoppsettet inneholder operativsystemet med nødvendig driverprogramvare, grunnleggende innstillinger. I tillegg påføres en del flere innstillinger med administrasjonsverktøy når PC-en startes på nettet.


Endringer i oppsett og programvare

Klientdriftende maskiner administreres i stor grad over nettet ved hjelp av spesielle verktøy. Dette er blant annet Active Directory - AD (AD) for Windows og Puppet for Linux og Mac. Det betyr at mange endringer på maskinene kan utføres mye raskere og med mindre problemer.

Programvare installeres til den enkelte PC med ferdige "pakker" som distribueres ved hjelp av administrasjonsverktøyene. For å legge til eller fjerne programmer, kontakter du bare IT-avdelingen, som ordner dette. Les mer om programvare for klientdriftede maskiner


Reinstallasjon er ofte løsningen

Alle PC-er må før eller siden reinstalleres. Særlig windowsmaskiner blir etter hvert mer ustabile og trege i bruk.

"Reinstallasjon" innebærer at maskinen installeres fra bunnen av som da den var ny. Med klientdrift er dette en enkel og rask operasjon, fordi hele PC-ens operativsystem, oppsett og programvare kommer fra administrasjonsverktøy eller tjenermaskiner i nettverket. Programvare som på forhånd var installert via administrasjonsverktøyet, blir ved reinstallasjon automatisk lagt til på ny via de ferdige installasjonspakkene.

På bærbare vil reinstallasjon i mange tilfeller kunne gjøres uten å røre D-stasjonen. Om hele disken må reinstalleres, tar vi sikkerhetskopi først. Merk at ved ødelagt harddisk, vil dette kanskje ikke være mulig. Pass derfor på at du har tatt vare på viktige data.


Lenker