Innloggingsproblemer

Fra IThjelp

Du har prøvd å logge inn på en nettside som kun tillater innlogging via Vpn. Du må første installere og aktivere VPN, deretter kan du prøve igjen.