Innloggingsproblemer

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Du har prøvd å logge inn på en nettside som kun tillater innlogging via Vpn. Du må første installere og aktivere VPN, deretter kan du prøve igjen.