Innlogging

Fra IThjelp

Du har prøvd å nå en side som krever at du er på UiB sitt nettverk.

Det betyr at dersom en er utenfor UiB må en kople opp med VPN

Dersom en opplever problemer med innloggingen, kan dette meldes som sak til:

ENGLISH: All logins has to be done through VPN if you are outside of the UiB network.

If you encounter any problems with login, you can report this at: