IT-opplæring ved UiB

Fra IThjelp


Viktig melding.gif Ikke oppdatert Denne siden er ikke oppdatert på lang tid, og kan inneholde utdatert informasjon eller feil. Oppdatert informasjon og brukerveiledninger for IT-tjenestene finnes i UiBhjelp (https://hjelp.uib.no).

Viktig melding.gif Feil i innhold! Denne siden inneholder feil! Ingen informasjon om feilen(e)

IT-opplæring ved UiB kan være alt flerårige IT-studier og videreutdanning til små introduksjonskurs eller e-læring.

E-læring er tilgjengelig på stadig flere områder, blant annet innen IT. Se HR-avdelingens oversikt over e-læringskurs. (lenken eksisterer ikke)

Klasseromsbaserte IT-kurs har UiB ingen fast ekstern leverandør for per november 2018.

Interne kurs ved UiB blir arrangert både lokalt og sentralt. Noen kurs i administrative systemer holdes av eieravdeling.

Eksterne brukere som skal på ulike kurs på UiB (også annet enn IT), kan få opprettet kurskonto om de trenger tilgang til universitetets PC-er

Personal- og organisasjonsavdelingen har mer informasjon om kompetanseutvikling, og kan blant annet gi økonomisk støtte til eksterne kurs.

Etter- og videreutdanning kan også være helt eller delvis innen IT. SEVU har mer informasjon om dette.

Kalenderen til UiB inneholder informasjon om blant annet konferanser, seminarer og kurs ved UiB.

Egenopplæringsmateriell av ulike typer finnes mye av på Internett eller via bibioteket eller Akademika.


Les mer