IT-forum 2023

Fra IThjelp

IT-forum 2023 overskrift.png


Velkommen til Universitetet i Bergens IT-forum 2023. Det skjer på Solstrand Hotel & Bad ved Osøyro tirsdag 21. og onsdag 22. mars.


IT-forum er en årlig konferanse arrangert av IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Målgruppen er brukere og leverandører av IT-tjenester ved universitetet, og våre lokale og regionale samarbeidspartnere.


Påmelding (bindende) er avsluttet. Overnatting og buss er fullbooket.
Ta kontakt om du ønsker å forhøre deg om mulighet for øvrig deltakelse eller har spørsmål om din registrering.

Program

Tirsdag 21. mars

08:00

Bussavgang til Solstrand (for de som er påmeldt buss)

perrong P, Bergen Busstasjon

09:00 Velkommen Tore Burheim, IT-direktør, UiB
09:15 Forskningsinfrastruktur Gottfried Greve, viserektor, UiB
09:45 UiBs/ITAs løsninger for e-infrastruktur Alexander Oltu, produktområdeleder, ITA 
10:05

Pause

10:30 Samlokalisering av nasjonal e-infrastruktur for tungregning og lagring Helge Stranden, seniorrådgiver, Sigma2
11:00 ABC om personvern og skysetting Veronica Buer, avdelingsdirektør, Datatilsynet
11:30

Pause

11:45 Rosa skyer eller tåkeheim – korleis handterer og sikrar vi våre data når vi tek i bruk skytenester  Siri Hansen, sikkerhetsarkitekt, Helse Vest IKT
12:15 Submarine kablers rolle i framtidens havobservasjonssystem for Arktis  Hanne Sagen, forsker, Nansensenteret
12:45

Lunsj

13:45​ Oppskriften på kunstig intelligens for fremtidens IT Tjenester Per-Arne Andersen, førsteamanuensis, UiA
14:30 Current and Upcoming Experiments with Creativity with AI: Image, Text and Code in the Center for Digital Narrative Scott Rettberg, professor, UiB
15:15

Pause

15:30 Fra forskningsnettet til UH-IntArk: Hva har vi lært om å lykkes i fellesskap Lars Oftedal, IT-direktør, UiO
16:30

Slutt på dagens faglige program

18:30 Aperitiff i foajéen med musikalsk overraskelse
19:00

Festmiddag

Onsdag 22. mars

09:00 Visjoner og planer for UiB AI Inge Jonassen, instituttleder, Institutt for informatikk
09:20 Machine learning towards P3 (preventive, personalized and precise) Medicine Anagha Joshi, professor, CBU og Klinisk institutt 2
09:45 What is being designed? Human, technology, democracy Albert Cheng-Syun Tang 湯承勳, førsteamanuensis, Institutt for design, KMD
10:15

Pause

10:30 Ny teknologi i overvåkning av sjøfugl Sindre Molværsmyr, avdelingsingeniør, NINA
11:15 Education Reimagined? The Impact of Advanced Technologies on Teaching and Learning Mohammad Khalil, seniorforsker, SLATE
12:00

Lunsj

13:00 Universitetene som del av totalforsvaret? Status og utfordringer innen informasjonssikkerhet, både lokalt og i sektoren Tore Burheim, IT-direktør, UiB
13:20 Funn av sårbarheter ved UiB - prosessen med å identifisere og behandle IT-sikkerhetshull  Chernet Dotche, seniorrådgiver, ITA og Rafael Moretti, senioringeniør, ITA
13:40 Styringspyramiden - remastered. En ny retning for IT-avdelingen eller mindre justering av kurs? ITAs arbeidsgruppe (Fay, Jonar, Cato, Alexander, Kristian H. og Jon E.)
14:00

Pause

14:10 Videreutvikling av uib.no. Hvordan vi jobber med brukerinvolvering og design Trine Elise Roness, prosjektleder, UiB
14:30 UiB sak - en ny arbeidshverdag for saksbehandlere Ingrid Christensen, prosjektleder, UiB 
15:00

Takk for nå

15:15 Bussavgang til Bergen Busstasjon (for de som er påmeldt)


Kontaktperson: Cecilie Ohm

Solstrand-foto 4 Hage.jpg