IT-forum 2018

Fra IThjelp

Overkrift IT-forum 2018.png


Velkommen til Universitetet i Bergens IT-forum 2018 onsdag 25. og torsdag 26. april på Solstrand Hotel & Bad ved Os.

IT-forum er en årlig konferanse arrangert av IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Målgruppen er brukere og leverandører av IT-tjenester ved universitetet, og våre lokale og regionale samarbeidspartnere.


Påmeldingen til IT-forum 2018 er nå stengt


Solstrand2018b.jpg

Hva rører seg ved UiB?
Besøk våre stands i pausene og få presentasjon av prosjekter og demoer av ulike løsninger.

Program onsdag 25.4.

Programmet med innhold og tider er under arbeid og med forebehold. Tema / beskrivelser er til dels foreløpige / arbeidstitler.

09:00 ANKOMST OG LITT Å BITE I
09:30

Velkommen til IT-forum

Tore Burheim, UiB IT-avdelingen:

Tore Burheim er IT-direktør ved Universitetet i Bergen.
Tore Burheim.jpg
09:40

Datadrevet infrastruktur for NRKs historier

ORIGO er et prosjekt som setter struktur på metadata og bygger NRKs logistikk-infrastruktur på nytt fra grunnen av. Planen er å kunne hente ut alle beskrivende metadata om programmene og lagre dem med ny og bedre struktur i et moderne «åpen kildekode»-databasesystem. Prosjektet startet i 2015, og har allerede levert flere nye muligheter for NRKs journalister.
https://nrkbeta.no/2017/03/01/nrk-bygger-infrastruktur-for-a-finne-igjen-programmene/

Last ned som pdf

Geir Børdalen, NRK:

Geir Børdalen er investeringsansvarlig for NRK, og hovedprosjektleder for Origo (prosjektprogram 2014-19). Han har bakgrunn som journalist, programingeniør, fotograf, prosjekt- og prosessleder og grafisk fasilitator. Geir har vært teknologisjef for NRK nyheter i over 10 år og var prosjektleder for NRKs utvikling av nettspillere (http://tv.nrk.no http://radio.nrk.no http://tv.nrksuper.no) fra 2009 til 2013.
Geir Børdalen.jpg
10:15

Streaming av arrangement med egne mobiler

Behovet for direktestrømming øker. Både møter, konferanser, undervisning og kulturelle innslag gjør seg gjeldende her. Tradisjonelt har det vært en utfordring å få slike produksjoner på bena, både fordi innleie av utstyr er kostbart og fordi det kreves spesialkompetanse for å bemanne utstyret.

Vi har gjort et forsøk på å komme en del av disse utfordringene i møte ved å bruke svært enkelt utstyr som de aller fleste av oss allerede kjenner til og bruker selv. Vi har også sett på hva som er «bra nok» når det kommer til lyd- og bildekvalitet og generell produksjonsverdi.

Magnus Ellingsgard Øverli, Læringslabben, UiB.

Anders Myren, IT-avdelingen, UiB.

Anders preben amsterdam.png
10:35 PAUSE
10:45

Online videofortellinger med VizStory

Videoverktøyet VizStory er nylig gjort tilgjengelig for UiBs brukere. Hva er VizStory, og hvordan kan det brukes?
Les mer her: UiB samarbeider med Vizrt om å lage et verdensledende verktøy for online videoredigering

Last ned som pdf

Håvard Tveit, Project Manager, Vizrt og "Scrum of Scrums Master", Viz Story
HåvardTveit.jpg
11:15

Enlighten-web - interaktiv visuell analyse for bedre forståelse av geofarer

European Plate Observing System (EPOS) er et langsiktig europeisk infrastrukturprosjekt for integrert tilgang til sensornettverk, data og programvaretjenester knyttet til jordens fysikk. EPOS skal blant annet fremme bedre forståelse av jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier. I EPOS-Norway prosjektet, ledet av UiB, utvikles den norske delen av EPOS, der det skal bygges nye monitoreringsnettverk og ny e-infrastruktur. Arbeidspakken for e-infrastruktur ledes av CMR. Dette foredraget fokuserer på arbeidet med å utvikle en tjeneste for visuell analyse av store datasett som omfatter geofysikk, geologi og geodesi.

Last ned som pdf

Tor Langeland, Christian Michelsen Research:

Tor Langeland er seniorforsker ved CMR med lang erfaring innen utvikling av programvare for mekanisk konstruksjon og produksjon, strømningsvisualisering og VR-løsninger for oljeindustrien. De senere år har han også arbeidet med utvikling av e-infrastrukturer. Han er prosjektleder for CMRs del av EPOS-Norge.
Tor Langeland.jpg
11:45

Cloud Native

Mange prosjekter og applikasjoner skryter av å være "sky-først" (Cloud Native).
- Hva betyr det egentlig? Hvilke hovedtrekk må applikasjoner ha i sameksistens med kontinuerlige leveranser, sky og DevOps-praksiser?
- Vi snakker mikrotjenester, kontinuerlige oppdateringer og hvorfor du skal gidde å bry deg.

Last ned som pdf

Olve Hansen, Disruptive Technologies Research AS:

Olve Hansen har +5 års erfaring fra mikrotjenesteutvikling og infrastruktur kjørende i offentlige skyer.
Olve Hansen.png
12:15 LUNSJ
13:15

Studentenes digitale økosystem

Sosiale medier og digitale verktøy både oppstår og forsvinner raskere enn noensinne. Hvor finner vi studentene i dagens og fremtidens digitale sfære? Hvor kommuniserer de, hvor samarbeider de og er det i det hele tatt et skille mellom SoMe i fritid og studiesituasjon?

Se presentasjon på nett

Natalie Johnsen, Studentparlamentet:

Natalie Johnsen er læringsmiljø- og fakultetsansvarlig for Studentparlamentet ved UiB. Hun er masterstudent i miljøtoksikologi ved UiB.
Natalie Johnsen.jpg
13:35

Hvordan få svar på det du ikke vet du lurer på

Hanne vil fortelle om hvordan designkontoret Netlife jobber med kvalitativ brukerinnsikt. Blant annet vil hun snakke litt om designprosesser, brukerorientering, intervjuguide, krevende brukere, og hvordan lete etter mønstre.
Netlife har gjort et innsiktsprosjekt for UiB, der de dybdeintervjuet 12 ansatte ved institutter og fakulteter ved UiB. Prosjektet ga interessant innsikt om ansattes opplevelse og adferd i samhandling med sentraladministrasjonen.

Last ned som pdf

Hanne Wetland, Netlife:

Hanne jobber med strategi og tjenestedesign i Netlife. Hun har også lang erfaring som strategisk rådgiver i Innovasjon Norge. Der veiledet hun bedrifter med innovasjonsprosjekter gjennom kurs, workshop og rådgivning.
Hanne Wetland.jpg
14:10

Hovedtrender innen nye typer læringsarealer i høyere utdanning

Universitetene har store deler av bygningsmassen fra en tid med andre pedagogiske prinsipper enn de som fremmes i dag. Hvordan kan nye design av læringsarealer bedre støtte studentaktive læringsformer og samarbeidslæring?

Last ned som pdf

Ivar Nordmo, UiB / The University Center in Svalbard:

Ivar Nordmo er førsteamanuensis i universitetspedagogikk og har 25 års erfaring innenfor læring og undervisning i høyere utdanning. Han er leder for Program for universitetspedagogikk ved UiB med en særlig interesse for rammene vi setter for læring og undervisning gjennom måtene vi designer våre fysiske læringsarealer på.
Ivar Nordmo.jpg
14:40 PAUSE
15:00

Digitalisering i universitetssektoren


Last ned som pdf

Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen:

Kjell Bernstrøm er universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen
Kjell Bernstrøm.jpg
15:30

Informasjonssikkerhet og personvern

Digitale løsninger og internett utfordrer personvernet, samtidig kan digitale løsninger bidra til å styrke personvernet.

Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet:

Rebekka Borsch er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
Rebekka Borsch.jpg
16:15 SLUTT PÅ DAGENS FAGLIGE PROGRAM
18:30 APERITIF OG KULTURELT INNSLAG
19:00 FELLES MIDDAG

Program torsdag 26.4.

Programmet med innhold og tider er under arbeid og med forebehold. Tema / beskrivelser er til dels foreløpige / arbeidstitler.

09:00

Blockchain som strategisk problemstilling

Blokk-kjede er et nytt paradigme for datasystemer som har vakt voldsom interesse verden rundt. Den er vesentlig forskjellig fra alt vi har vært vant til. Det nye er desentraliserte strukturer for systemer, forretninger og markeder, nye former for tillitsbekreftelse - radikale forandringer som vil tvinge organisasjoner og regjeringer til å tenke annerledes. Spillet har såvidt begynt.

Last ned som pdf

Peter Hidas, Gartner
Peter foto.jpg
09:45 PAUSE
09:55

Løsningsorientert digitalisering

iGlobalTracking AS arbeider med IOT, andre sensoriske signaler, personallogistikk, beredskap og alarmdistribusjon. iGT har utviklet en ikke proprietær plattform som en tjeneste for integrasjon av sensorer og smarthus teknologi. Plattformen samler og distribuerer signaler og hendelser til riktig ressurs basert på kunnskaper, tilgjengelighet og posisjon. Foredraget vil komme inn på IOT i skyen men fokuserer på applikasjoner, bruksområder og løsninger.

Last ned som pdf

Tor Jo Meyer, CEO og Gründer i iGlobalTracking AS (iGT):

Tor Jo Meyer er serie-teknologigründer som startet sin tekniske karriere som IT sjef hos Hov Dokka. Har senere startet selskaper som TeleComputing AS (verdens første ”Cloud computing” selskap) og Super Local AB (første sosiale nettverk på mobil).
Tor Jo Meyer.png
10:40

UiT innfører skytjenester og hva betyr det for IT-avdelingen?

Flere og flere av UiTs tjenester leveres i dag eksternt hos leverandør eller i den offentlige skyen. Hvordan jobber UiT strategisk med dette og hvilke konsekvenser har det for Avdeling for IT? IT-avdelingen har nylig igangsatt et flerårig program kalt DigU for å utvikle IT-avdelingen og infrastrukturen for en ny teknologisk virkelighet. Det blir en kort presentasjon av programmet, samt med erfaringene så langt med innføringen av Office 365 for ansatte.

Last ned som pdf

Stig Ørsje, UiT:

Stig Ørsje er IT-direktør ved UiT / Norges Arktiske Universitet
Stig Ørsje.jpg
11:10 PAUSE
11:20

Mennesker, teknologi og sikkerhet

Digitale trusler og risiko er ikke bare et teknologisk problem. Behovet for å fokusere på mennesker og gode prosesser er grunnleggende tiltak for å redusere risiko. Virksomheter lever med uakseptabel høy risiko om ikke digitale trusler og risiko blir håndtert riktig
- Det digitale trussel og risikobilde
- Hva ledere og ansatte bør vite om sikkerhet
- Risikostyring, ansvar og adferd
- Noen tips og råd underveis

Last ned som pdf

Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i NSM hvor han arbeidet siden 2003. Med sin bakgrunn fra Politiet og Forsvaret har han i NSM arbeidet med fokus på mennesker, teknologi og sikkerhet. Thon er en etterspurt foredragsholder innen sitt fagområde og ble blant annet tildelt ITAKT-prisen 2012 for sin evne til å kommunisere sikkerhet.
Roar Thon.jpg
12:00 LUNSJ
13:00

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

En ny virksomhet basert på tre tidligere - hva blir nytt?
– Fra digitaliseringsstrategier til handling

Last ned som pdf

Frode Arntsen, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan
Frode Arntsen.jpg
13:30

Det digitale universitet - hva skjer?

DigUiB-programmet har som oppgave å drive institusjonens arbeid med digitalisering som verktøy for innovasjon og kvalitet i undervisning og formidling. Programmet er nylig revidert. Hva er nytt, og hva skjer fremover?

Last ned som pdf

Mathilde Holm, Programdirektør for DigUiB
Mathilde holm.jpg
14:05 PAUSE
14:15

IBM Watson: Lærende teknologier og bruk i institusjoner for læring

- Kunstig Intelligens - Hva betyr dette i praksis, relatert til marked og markedets modenhet, basert på de løsninger som tilbys i dag.
-Hvordan kan kunstig intelligens skape verdi og hva kan tenkes å være relevant for Universitet og høyskolesektoren.

Last ned som pdf

Rune Mejer Rasmussen, Partner i IBM Global Business Service
IBM Rune Mejer Rasmussen.png
15:00 AVSLUTNING AV IT-FORUM
15:15 Felles buss til Bergen sentrum for de som er påmeldt denne

Solstrand2018a.jpg