IT-forum 2000 vår

Fra IThjelp

Agenda for IT-seminaret

Tid: 12.-13. april 2000
Sted: Westland Hotel AS, LindåsOnsdag 12. april

12.00 Lunsj
TEMA I: IT-arbeidet ved UiB, erfaringer og utfordringer
13.00 Åpning og innledning v/IT-direktør Tor Bu, UiB - pdf
13.30 IT i staten v/prosjektleder Torbjørn Karlsen, Statskonsult
14.15 Pause
14.45 - 18.00 IT-organiseringen ved UiB:
14.45 - Hist.fil.fak. v/seksj.leder Magne Bergland, Edb-seksjonen.
15.15 - Med.fak. v/overing. Jan Solsvik, Med. fak.
15.45 Pause (enkel servering)
16.00 - Mat.nat.fak. v/senioring. Jan Berger Henriksen, Inst.for Informatikk
16.45 - Universitetsbiblioteket v/kontorsjef Leif Magne Iversland, Edb-avd.
17.15 Diskusjon
19.00 Middag

Torsdag 13. april

09.00 Oppsummering av Tema I v/IT-direktør Tor Bu, UiB
TEMA II: IT-sikkerhet ved UiB
09.30 Trusselbildet v/Per Arne Enstad, sikkerhetsansvarlig Uninett
10.15 Pause
10.45 Status for organisering av sikkerhetsarbeidet ved UiB v/IT-sikkerhetssjef Carl Erik Ellingsen
11.15 Sikkerhetserfaringer fra UiB og tanker framover v/overingeniør Hans Morten Kind
12.00 Debatt
12.30 Lunsj
TEMA III: Ny teknologi
13.30 Windows 2000 v/overing. Jan Kristian Walde Johnsen
14.00 Spørsmål/kommentarer
14.10 Trådløsprosjektet v/overing. Roald Vatne og overing. Jan I Ellertsen, IT-avdelingen
14.50 Spørsmål/kommentarer
15.00 Avslutning v/førsteaman. Jan Oldervoll, Det sentrale IT-organet
Referat v/ Jan Solsvik