IP-telefoni Twinkle


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 9.03.2017 av Botit . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Bruk av Twinkle for UiB's IP-telefoni

Twinkle oppsett

 • Twinkle finnes i EPEL repositoriet
 • Her finner du hvordan du legger til EPEL

Dette oppsettet gjordes på en Centos 6 64-bit.
Vær OBS på at Twinkle bare støtter KAdressbook og selv editerte adressebøker. Det kan være mulig å bruke adresser i CVS format å legge de i filen ~/.twinkle/twinkle.ab

 • Når du starter Twinkle første gang ber den deg om å legg til en bruker profil.
 • Trykk OK

Twinkle start.png

 • Døp profilen

Twinkle name.png

 • Nå kan du velge hvordan du vil sette opp profilen, jeg tok Wizard.

Twinkle profile editor start.png

 • Nå skall du legge inn innstillingen for UiB's IP-telefoni og din bruker informasjon.

Bruk pin koden du fått eller den du satt via Sebra.

  • SIP service provider: Other
  • Your Name: ditt navn
  • User Name: ditt telefonnummer, de siste 5 sifrene. Mer her at Authentication name blir ifylt samtidig.
  • Domain: mx-service1.uib.no (eller 129.177.15.201)
  • Authentication Name: samme som User name
  • Password: din PIN kode (som du også kan endre på SEBRA)
  • SIP proxy: Samme som Domain mx-service1.uib.no (eller 129.177.15.201
  • STUN server:

Twinkle user profile settings.png

 • Etter dette så skall profilen være ferdig. Og du går videre til system innstillinger. Det finnes masse innstillinger (mer finnes i Edit--> User profile) du kan gjøre i Twinkle etter eget ønske men det går utenfor denne bruksanvisningen.
 • Bare trykk OK

Twinkle profile done.png

 • Jeg trykket bare OK men du kan stille inn profilen din her om du vil. Men som sagt du finner mer innstillinger om du går til

Edit --> User profile etter på.

Twinkle system settings.png

 • Når skall du være klar til å ringe å ta emot samtal, bare til å teste. Det kan være at du må åpne opp i brannmuren, se nede.

Twinkle done.png

Brannmursregler

For at du skall kunne bruke SIP klienten (Twinkle i dette fall) må brannmuren akseptere SIP trafikk.

 • SIP klienten snakker UDP og TCP på port 5060 med SIP serveren (129.177.15.201) så det må være åpent i brannmuren sånn at klienten din får lov å prate med SIP serveren begge veier via den port som din SIP klient lytter på, det pleier som regel være samme port som på serveren (5060).

Sånn gjorde jeg får å åpne opp brannmuren min i Centos 6 64-bit

 • Det finnes fleremåter å gjøre dette på men jeg editerte filen /etc/sysconfig/iptables så vet jeg at det spares mellom omstartene.

I filen /etc/sysconfig/iptables la jeg inn dette før :

-A INPUT -s 129.177.15.201 -p tcp --dport 5060 -j ACCEPT
-A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT


Eller du bruke iptables kommandoen så kan en teste on the fly:

iptables -A INPUT -s 129.177.15.201 -p tcp -m tcp --dport 5060 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp -m udp --dport 5060 -j ACCEPT


iptables-save > iptables-fil (du velger hvor)

Skall du gjenopprette dine regler igjen så kjører du

iptables-restore < iptables-fil


Eller du kan bruke en TUI

system-config-firewall-tui

Det finnes også en GUI som du finner her, System --> Administration --> Firewall

Iptables MAN page


Dette er referanse bilder

 • Her ser du hvordan innstillingene ser ut inne i Edit--> User profile

Twinkle user profile user settings.png

 • User profile --> SIP server

Twinkle user profile sip settings.png