IP-telefoni Ekiga


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 9.03.2017 av Botit . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Bruk av Ekiga (VoIP) softphone med UiB's IP-telefoni

 • Ekiga pleier å være en standard installert SIP klient i Linux som du kan bruke får å ringe i UiB's IP-telefoni nett.
 • Fordelen med Ekiga er at du kan bruke LDAP som adressebok men telefonnumre formatet som brukes i LDAP hos UiB støttes ikke

av IP-telefoni systemet når du ringer internt på UiB sitt nett (dette kommer å fikses). Så du må ta vekk de tre første tallene (555) i nummeret. Husk dette når du legger til personer i din rooster.

Dette oppsette gjordes i Centos 6 64-bit English

Ekiga oppsett

 • Start Ekiga og hop over innstillings hjelpen.
 • Gå til Edit --> Accounts og der etter Accounts --> Add SIP account
 • Fyll ut informasjonen sånn som bildet viser.

Ekiga oppsett.png

  • SIP service provider: Other
  • Name: navn på profilen
  • Register: mx-service1.uib.no
  • User: telefonnumer@uib.no
  • Authentication User: telefonumer
  • Password: din PIN kode (som du også kan endre på SEBRA)
  • Timeout: La stå, standard er 3600
  • 'Eneable account:Jau'
 • Trykk OK så skall du være klar.
 • Du kan se status på om du er registert inne i Edit --> Account. Av og til så vil den ikke registrere seg så prøv

og deaktivere og aktiver profilen et par ganger.

Ekiga LDAP adressebok oppsett

 • Gå til Chat --> Address book
 • Her ser du hvordan jeg satt det opp.

Ekiga ldap oppsett.png

  • Book name: døp adresseboken
  • Server URI:ldap://frost.uib.no:389'
  • Base DN: ou=people,dc=uib,dc=no
  • Search scope: Singel Level eller Subtree, begge fungere for meg'
  • DisplayName Attribute: cn
  • Call Attributes: telephoneNumber Det er denne som har formatet 555xxxxx som ikke fungere internt enda
  • Filter Attributes:(cn=$)
  • Bind ID: '
  • Password: '
  • Use TLS: '
  • Use SASL: '
  • SASL Mechanism: <default>

Brannmursregler

For at du skall kunne bruke SIP klienten (Ekiga i dette fall) må brannmuren akseptere SIP trafikk.

 • SIP klienten snakker UDP og TCP på port 5060 med SIP serveren (129.177.15.201) så det må være åpent i brannmuren sånn at klienten din får lov å prate med SIP serveren begge veier til den port som din SIP klient lytter på, det pleier som regel være samme port som på serveren.
 • For å støtte media-trafikk (video) må det være åpent opp får RTP trafikk. Denne strømmen går via UDP protokollen og det fleste Softphone klienter (SIP klienten) gjør dette på port 16384 og oppover, men Ekiga bruker flere ulike 5001,7070 og 16382 (se gjerne lenken nedenfor om Hvilke porter Ekiga bruker) Så sjekk at brannmuren slipper inn RTP trafikk enten fra hele verden eller fra de nett der du vill bruke video strømmer. Ellers kan du risikere monolog kommunikasjon. Våres IP-telefoni system støtter H.264 AVC codec og alternativt H.263 for SIF-oppløsning. Men som det ser ut idag så støtter Ekiga codec theora og h261

Mer informasjon om hvilke porter Ekiga bruker http://wiki.ekiga.org/index.php/Internet_ports_used_by_Ekiga

Sånn gjorde jeg får å åpne opp brannmuren min i Centos 6 64-bit

 • Det finnes fleremåter å gjøre dette på men jeg editerte filen /etc/sysconfig/iptables så vet jeg at det spares mellom omstartene.

I filen /etc/sysconfig/iptables la jeg inn dette før :

-A INPUT -s 129.177.15.201 -p tcp --dport 5060 -j ACCEPT
-A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT
-A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp --dport 5004 -j ACCEPT
-A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp --dport 7070 -j ACCEPT
-A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp --dport 16382 -j ACCEPT
-A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp --dport 16384 -j ACCEPT

Eller du bruke iptables kommandoen så kan en teste on the fly:

iptables -A INPUT -s 129.177.15.201 -p tcp -m tcp --dport 5060 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp -m udp --dport 5060 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp -m udp --dport 5004 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp -m udp --dport 7070 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp -m udp --dport 16382 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 129.177.15.201 -p udp -m udp --dport 16384 -j ACCEPT

iptables-save > iptables-fil (du velger hvor)

Skall du gjenopprette dine regler igjen så kjører du

iptables-restore < iptables-fil


Eller du kan bruke en TUI

system-config-firewall-tui

Det finnes også en GUI som du finner her, System --> Administration --> Firewall

Iptables MAN page

Problem med at Ekiga ikke finne hårdvaren i Centos 64-bit

Hvis Ekiga ikke finner hårdvaren på maskinen din så kan du sjekke om den får leet rett lib filer. Start Ekiga sånn som dette og sjekk output filen

PTLIB_TRACE_LEVEL=4 ekiga 2>output

Ser du noe i stil med:

pluginmgr.cxx(93)	PLUGIN	Cannot open plugin directory /usr/lib64/2.6.5/

Så må du legge in en symlink til ptlib-2.6.5 til den filen 2.6.5. Om du står i lib64 mappen så kjør

ln -s ptlib-2.6.5 2.6.5

Etter det skall den nok finne hårdvaren din.


Mer info her: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=666256