Fjernundervisning/videokonferanserom Realfagsbygget

Fra IThjelp

Om rommet

NB! Rommet støtter IKKE Skype-møter.

Etter at Vidyo ble avviklet kan rommet ikke brukes til videokonferanse eller fjernundervisning. Rommet er nå stengt for booking.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til videre teknisk utrusting av rommet for å kunne bruke Skype for Business.

Plassering: Grupperom 11 (1C8a), Realfagsbygget. Se Mazemap for lokasjon i bygget.

Dette er et rom som kan brukes til fjernundervisning mot andre institusjoner, eller til vanlig videokonferanse.

Etter at Vidyo ble avviklet kan rommet ikke brukes til videokonferanse eller fjernundervisning

Det er plass til 19 personer i rommet ved fjernundervisning (én foreleser og 18 studenter).

Når rommet brukes til vanlig videokonferanse, anbefaler vi ikke mer enn seks personer i rommet.

Utstyret i rommet betjenes via et touchpanel.

Rfb g11 1.png Rfb g11 2.png Rfb g11 3.png

Motta anrop

Etter at Vidyo ble avviklet er det ikke mulig å motta anrop.

Skal du motta anrop er du nødt til å koble til UiBs videokonferanseinfrastruktur først. Dette gjør du ved å velge Kontakter og ringe til kontakten "Motta anrop", du er da tilgjengelig.

Ringe ut

Dette kan fortsatt fungere, men vi kan ikke garantere det. Vi anbefaler å prøve dette før man avtaler videokonferanse.

Når du skal ringe ut til eksterne kontakter, trenger du kontaktinformasjon. Den er ofte en sip-adresse (som ser ut som en epost-adresse) eller en ip-adresse (fire tall adskilt av punktum). Adressene kan skrives inn direkte fra styringspanelet til enheten.

Følgende tekst kan deles med de som skal ringe til deg:

Det er ikke mulig å motta anrop etter at Vidyo ble avviklet og dermed ikke noe tekst å dele med de som skulle ringt til deg.

Kontaktinformasjon ved behov for opplæring eller hjelp

IT-assistent MN (Realfagsbygget), telefon 555 84110.

Teknisk informasjon om utstyret

Utstyret i rommet er en Cisco C90 kodek, som støtter H323 standarden.