Fjerninstallasjon av Windows 7

Fra ithjelp
Hopp til: navigasjon, søk


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en Tilbakemelding på denne siden?

Tema for denne siden er Zero Touch fjerninstallering av UIB Windows 7 klientoppsett.

Det finnes også klientoppsett for Linux og Mac OS X.

Se også siden om klientdriftet maskin.

Hva skal bruker gjøre på forhånd

Før maskinen kan installeres ved hjelp av Zero Touch (fjerninstallering) må den som har saken på IT-avdelingen gjøre en del forarbeid.

Nødvendig informasjon som du kan skaffe for saksbehandler:

 1. Hvilken del av UiBs trådfaste nettverk maskinen skal brukes i.
  Dette finner du ved å logge på en PC som står på samme sted eller rett i nærheten av der maskinen som skal installeres vil bli brukt. Om du besøker denne siden, kan du oppgi "Internet-nummeret" som står nede på siden.
 2. Maskinens MAC-adresse.
  Dette finner du normalt på en lapp på maskinen. Det er 12 tegn som er en blanding av tegnene 0-9 og A-F. 00:0c:29:a6:5b:ba er et eksempel på en MAC-adresse. Dette må være helt nøyaktig ellers vil ikke installasjonen av maskinen starte. IT-avdelingen får ikke installert en maskin uten MAC-adressen.

IT-avdelingen vil også gjerne vite

 • service tag / serienummer
 • hvilket merke og modell maskinen har
 • hvor maskinen skal brukes (kontor og bygning)
 • hvem som skal bruke maskinen
 • programvaren som skal være på maskinen (se tilgjengelig gratis programvare. Husk at lisenser må være i orden for programvare som må kjøpes.
 • eventuelt annet som kan være nyttig informasjon for saksbehandleren på IT-avdelingen.


Avtal tidspunkt

Dersom det er slik at maskinen som skal installeres står på din vanlige arbeidsplass, og du ikke får gjort noe mens den installeres, passer det som regel best om selve installasjonen startes ca. 20 minutter før du går og minst 20 minutter før IT-avdelingen avslutter dagen. Lag en avtale med den som er saksbehandler på IT-avdelingen.

Installasjon av Windows 7 og UiB-oppsett

Hvis det er mulig, så følg med på skjermen (i alle fall til der i installeringen hvor «Collecting information» vises). Hvis noe går galt underveis i installasjonen, er det viktig at du tar kontakt med saksbehandler. La maskinen stå på der det stoppet opp når du kontakter saksbehandler, så blir det lettere å feilsøke problemet.

1)

Zero-touch-01.png

Når du har slått på maskinen, kan du med en gang begynne å trykke F12-tasten en gang i sekundet. På de fleste maskiner skal du etter en stund se bildet over, og du slutter da å trykke F12-tasten. På noen maskiner får du mange menyvalg, og du skal da velge "nettverk". Dersom bilde ikke kommer opp etter en stund, har noe gått galt og du kan kontakte den som er saksbehandler på IT-avdelingen.

2)

Zero-touch-02.png

Det skal komme tre prikker bak der det står DHCP. Hvis det kommer flere er noe galt. Trykk pauseknappen på tastaturet ( Pause/Break). Noter CLIENT MAC ADDR på et ark og kontakt den som er saksbehandler på IT-avd.

3)

Zero-touch-03.png

Når det ser ut slik som på bildet over, har det stort sett gått greit så langt. Hvis det likevel blir problem her, så ta en omstart og trykk så pauseknappen på tastaturet når du ser bildet over. Hvis installeringen seinere i prosessen feiler, kan det være at saksbehandleren på IT-avdelingen vil spørre deg om å starte installeringen på nytt og så trykke pauseknappen på tastaturet når du ser bildet over. Det kan være informasjon her som forteller hva som skaper problem.

4)

Zero-touch-04.png

Hvis du ser bildet over, er alt greit så langt. Det kan ta litt tid, så vær tålmodig.

Legg merke til at den grønne lysindikatoren for harddisken som er i fronten på PC-en blinker eller lyser mer eller mindre sammenhengene – dette er et godt tegn som viser at det skjer ting på maskinen selv om skjermbildet er det samme en stund. Dette gjelder for både dette steget i installeringen og de seinere stegene.

5)

Zero-touch-05.png

Hvis du ser bildet over er alt greit så langt. Hvis dette skjermbildet blir hengende lenge er noe galt.

6)

Zero-touch-06.png

Hvis du ser dette bildet med streker, blader og en fugl er installasjonen godt i gang. Dette skjermbildet kan henge litt, men skal etter hvert gå over til neste skjermbilde.

7)

Zero-touch-07.png

Dette skjermbildet er et godt tegn. Du kal ikke se dette skjermbildet veldig lenge.

8)

Zero-touch-08.png

På dette steget jobbes det med å samle informasjon om egenskapene til maskinen som skal installeres. Disse opplysningene brukes slik at operativsystemet på maskinen blir installert med de rette driverne, tilpassinger og lignende.

Det er et dårlig tegn hvis den blir hengende veldig lenge uten at den grønne indikatoren som skal vise fremdrift beveger seg. Her kan det likevel hende at det henger lenge, men at prosessen plutselig fortsetter. Hvis maskinen har stått på over natten men ikke kommet videre, er noe feil. Dette gjelder også de to neste bildene.

9)

Zero-touch-09.png

Systemet har funnet informasjonen det trengte, kopiert de nødvendige filene for å installere Windows 7 og pakker ut filene for installasjonen. Dette går som oftest ganske raskt, se gjerne på lysindikatoren for harddisken på maskinen – harddisken jobber sannsynligvis hardt.

10)

Zero-touch-10.png

Her installeres driverne. Hvis maskinen har funnet en eller flere uriktige drivere, kan det stoppe opp her. Men mest sannsynlig vil eventuelle driverproblem vise seg seinere i prosessen. Det går som oftest greit, og de færreste driverproblem er slik at installasjonen stopper.

11)

Zero-touch-11.png

Her har maskinen startet på nytt etter at Windows 7 er blitt installert. Nå skal installasjonen tilpasses, register lages osv. Hvis den blir stående lenge her, er noe galt.

12)

Zero-touch-12.png

Her har vi kommet litt lenger i oppstarten. Hvis du får se Microsoft sin logo lenge på skjermen, er noe galt.

13)

Zero-touch-13.png

Registrene lages. Uten register fungerer ikke Windows 7. På Microsoft sine nettsier kan du lese mer om registeret i Windows.

14)

Zero-touch-14.png

“Setup is starting services”. Her kan maskinen bli værende en stund, men det skal være noe på skjermen som beveger seg hele tiden. Hvis bildet fryser lenge, har trolig noe med en driver eller et register gått galt. Det samme er tilfelle for de to neste bildene.

15)

Zero-touch-15.png

Her installeres ting som skrivere, tastatur, skjerm og lignende.

16)

Zero-touch-16.png

Teksten på skjermen forteller hva som skjer. Hvis alt går greit er Windows 7 snart ferdig installert.

17)

Zero-touch-17.png

Hvis dette går greit vil skjermen(e) vise den best mulige oppløsning når den er ferdig med dette. Hvis det går galt her vil skjermbildet fryse eller du vil få svart skjerm. Det er mer normalt at oppløsningen på skjermen blir for grov, men at du eller IT-avdelingens saksbehandler i alle fall har et skjermbilde og dermed kan ordne dette seinere.

18)

Zero-touch-18.png

Operativsystemet med alt obligatorisk tilbehør installeres. Dettte kan ta litt tid og kan gå litt i rykk og napp.

19)

Zero-touch-19.png

Forskjellige innstillinger som maskinen skal bruke, aktiveres på maskinen. Det er sjelden det stopper opp her.

20)

Zero-touch-20.png

Programmene installeres etterpå

Windows 7 er nå installert på maskinen. Nå skal all programvaren til maskinen installeres. Dette kan ta lang tid, litt avhengig av hvor mange program du skal ha installert, hvor store disse programmene er og hva maskinens kapasitet er.

Noen programmer blir installert mens maskinen er påskrudd. Dette gjelder blant annet for Office-pakken. Dette er uavhengig av om du er logget på maskinen eller ikke. La maskinen stå på over natten hvis Office ikke er installert første gang du bruker maskinen. Ikke slå av eller start maskinen på nytt.

Klar for pålogging

21)

Zero-touch-21.png

Du trykker Ctrl + Alt + Del på tastaturet. Skriv ditt brukernavn og passord. Hvis det ikke går, sjekk at domenet er UIB. Skriv om nødvendig UIB\"Brukernavn" når du skriver inn brukernavn første gangen. Hvis du ikke får logget på, ta en omstart av maskinen og forsøk en gang til. Hvis det heller ikke nå fungerer, så kontakter du BRITA.

Sjekk at ting fungerer

Når du har logget på, sjekker du at ting fungerer som de skal. Hvis du var kjapp med å logge på etter at installeringen var ferdig vil en del programmer ikke være installert enda. La maskinen stå på over natten så vil programmene trolig være på plass neste dag. Hvis det er nødvendig, kontakter du BRITA.