Filutveksling

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Tjenester for utveksling av filer

Hvilken tjeneste eller verktøy som er mest hensiktsmessig, kommer an på bruksområdet.

Hvis du skal ha tilgang til filene fra ulike maskiner, bør du lagre dem der du vanligvis gjør, på ditt hjemmeområde på UiBs servere. Dette kan også du koble deg til fra andre maskiner utenfor UiB, se Oppkobling mot hjemmeområde.

Hvis du skal dele filer med andre brukere, kan følgende tjenester være aktuelle:

  • Fellesområder kan opprettes ad hoc av IT-avdelingen og åpnes for en ønsket gruppe interne brukere (ansatte eller studenter).
  • Fillageret på MiSide kan brukes til å dele filer med interne brukere (ansatte eller studenter).


Hvis flere brukere skal bidra aktivt til samme filer (f.eks. redigere samme dokument) kan det gjøres på et fellesområde på UiB hvis alle de impliserte har UiB-brukerkonto.

Hvis brukere uten UiB-brukerkonto skal samarbeide med UiB-brukere om samme filer, har ikke UiB tjenester som kan brukes, utover vanlig e-postutveksling.

Hvis materialet som lagres eller utvikles på eksterne tjenester er knyttet til UiBs virksomhet, så husk også å ha en oppdatert kopi lagret på UiBs lagringsområder (hjemmekatalog eller felleskatalog)!