Diskusjon:Klientdriftede maskiner

Fra IThjelp

Det kommer et eget temahefte fra IT-avdelingen våren 2010 om klientdrift. Da vil det også komme mer informasjon inn på denne siden. - Magne