Diskusjon:Klientdriftede maskiner

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Det kommer et eget temahefte fra IT-avdelingen våren 2010 om klientdrift. Da vil det også komme mer informasjon inn på denne siden. - Magne