Diskusjon:IKT for studenter

Fra IThjelp

Veldig bra, Bente!

Jeg synes det er en god ide å ha en samleside/"portal" som studenters inngangsside til it.uib.no, og den informasjonen som nå er samlet på Test_IKT_for_studenter ser ut til å være en god start.

Jeg tror vi skal passe oss for å lage lange lister med oppramsing av lenker til andre sider slik det er nå, men det kan jo struktureres etter hvert. Jeg kunne ønske meg noen bokser på denne sida slik det er på Hovedside på it.uib.no, med overskrifter som f.eks. "PC-stuer og assistanse", "Utskrift og fillagring", "Hjelp til selvhjelp", "Egen PC", "Regler" (Inndeling og overskrifter kan diskuteres!)

Fra Hovedside på it.uib.no under stikkordet "Brukerstøtte" -> "Studenter" pekes det nå til Brukerstøtte_for_studenter. Jeg håper vi kan endre det slik at det blir en framtredende peker på forsida som peker til denne nye "studentsida" når den er klar.

--Magne Bergland 9. jun 2010 kl. 05:40 (UTC)