Bruksanvisning digitale telefonapparater


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Kortfattet brukerveiledning for digitale systemapparater

(Ericsson Dialog 3202, 3203, 3212, 3213, 4222, 4225)


Tjenestemulighet Slik gjør du
Internsummetone Tlf av.gif (husk fem siffer)
Bysummetone Tlf av.gif 0.gif
Sentralbord Tlf av.gif 9.gif
Repetisjon av siste eksterne tlf.nr. Tlf av.gif Stjerne.gifStjerne.gifStjerne.gif
Medflytting Tlf av.gif Stjerne.gif2.gif1.gifStjerne.gif, nummer du vil flytte til, Skigard.gif. Kvitteringstone, vedrekoblingsknapp lyser
Annulering av medflytting Trykk den lysende viderekoblingsknappen [Vid.Kobling]Knapp lys.gif. Evt. Skigard.gif2.gif1.gifSkigard.gif
Ekstern medflytting Tlf av.gif Stjerne.gif2.gif2.gifSkigard.gif, 0(eksternt nummer), Skigard.gif. Kvitteringstone, vedrekoblingsknapp lyser
Annulering av ekstern medflytting Trykk den lysende viderekoblingsknappen [Vid.Kobling]Knapp lys.gif. Evt. Skigard.gif2.gif2.gifSkigard.gif
Viderekobling (til fast sted) Har man fast viderekobling, vil samtalen vanligvis overføres etter 4 ring. Ønskes overføring umiddelbart, trykk viderekoblingsknappen [Vid.Kobling]Knapp lys.gif. Lampen vil lyse
Medflytting fra svarstedet (For å gjøre dette må telefonen

først medflyttes til eget nr.)

Tlf av.gif Stjerne.gif2.gif1.gifStjerne.gif, eget nummer, Stjerne.gif, nummer på svarsted, Skigard.gif.

Annulering: Tlf av.gifSkigard.gif2.gif1.gifSkigard.gif

Egen kortnummerliste

Dette er en tjeneste som man må søke om

Lagring av telefonnummer i kortnummer Tlf av.gifStjerne.gif5.gif1.gifStjerne.gif, (0-9), Stjerne.gif, (evt. 0 hvis eksternt nr.) telefonnummer, Skigard.gif

Sending av lagret telefonnummer: Tlf av.gifStjerne.gifStjerne.gif, siffer 0-9 Sletting av pers. kortnr.: Tlf av.gifSkigard.gif5.gif1.gifStjerne.gif, 0-9, Skigard.gif

Direktevalg

Alle knapper (Knapp.gif) som ikke er i bruk, kan du legge kortnr. på.

Lagring av telefonnr. på direktevalgsknapp: [Programere]Knapp.gifKnapp.gif, (evt. 0 hvis eksternt nummer) telefonnummer, Knapp.gif[Programere]Knapp.gif

Sending av lagret telefonnr., Tlf av.gifKnapp.gif

Innhent anrop fra egen gruppe Tlf av.gifStjerne.gif8.gifSkigard.gif
Innhent anrop direkte Tlf av.gif, ring telefonen som ringer (opptatt-signal), 8.gif
Fraværsinformasjon

Du kan legge inn informasjon når du ikke kan ta telefonen. Denne vil komme frem i vinduet på telefonen til de som prøver å ringe deg. (se egen side)

Tlf av.gifStjerne.gif2.gif3.gifStjerne.gif, Årsak,Stjerne.gif, Tilbake tid/dato, Skigard.gif

Annuler: Tlf av.gifSkigard.gif2.gif3.gifSkigard.gif

Mens du er under samtale
Overføring av anrop [Spørre Anr.]Knapp.gif telefonnr., [Overføre]Knapp.gif (Du bør vente på svar)
Tilbake til anrop Dersom du ikke får svar, trykk linjeknappen som blinker, normalt linje 1. [Linje 1/2]Knapp.gif
Veksling mellom samtaler Trykk vekselvis [Linje 1/2]Knapp.gif og [Spørre Anr.]Knapp.gif
Parkere samtale Trykk [Linje 1/2]Knapp.gif eller [Spørre Anr.]Knapp.gif, samtalen holdes (den får nå blinkende lys).
Ta tilbake parkert samtale Trykk linjeknappen som blinker ([Linje 1/2]Knapp.gif). Lampen lyser fast igjen.
Telefonkonferanse (inntil 8-delt) [Spørre Anr.]Knapp.gif, ring tredjepart, [Konferanse]Knapp.gif Dette repeteres for hver deltaker. Egen varseltone.
Ventekoble (internt)

Du ringer en kollega og får opptatt eller ikke svar

Tast 6.gif og legg på. Ved ledig telefon hos kollega: hurtig ringetone. Nummer i displayet. Tlf av.gif. Det ringer hos kollega.

Annulering: Tlf av.gifSkigard.gif3.gif7.gifSkigard.gif