Bruksanvisning IP-telefoner 7434i


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 20.03.2013 av St11446 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

For Aastra 7434i


Tjenestemulighet Slik gjør du
Innlogging slå nummer (husk fem siffer), så "logg på" knapp. Slå inn PIN kode om telefonen spør om dette, og så "logg på" knapp igjen
Avlogging Trykk "mer..." knapp, så "velg", og så ja på "Logge av?" spørsmål.
Intern samtale Tlf av.gif (husk fem siffer)
Bylinje Tlf av.gif 0+vanlig 8 sifret telefonnrummer
Sentralbord Tlf av.gif 9.gif
Repetisjon av siste eksterne tlf.nr. Tlf av.gif Stjerne.gifStjerne.gifStjerne.gif
Medflytting "Tilgjeng." (øverst til høyre)

velg "Medflytting" i displayet, trykk "velg" skriv inn lokalt nummer (5 siffer), og "ferdig", "Medflytting"-knapp lyser

Annulering av medflytting Trykk "medflytting"-knapp
Ekstern medflytting "Tilgjeng." (øverst til høyre)

velg "Ekstern Medflytting" i displayet, trykk "velg" skriv inn nummer (0+nummer), og "ferdig". Det er ikke alle brukere som har tillatelse til ekstern medkobling.

Egen kortnummerliste

Dette er en tjeneste som man må søke om

Lagring av telefonnummer i kortnummer Tlf av.gifStjerne.gif5.gif1.gifStjerne.gif, (0-9), Stjerne.gif, (evt. 0 hvis eksternt nr.) telefonnummer, Skigard.gif

Sending av lagret telefonnummer: Tlf av.gifStjerne.gifStjerne.gif, siffer 0-9 Sletting av pers. kortnr.: Tlf av.gifSkigard.gif5.gif1.gifStjerne.gif, 0-9, Skigard.gif

Direktevalg

Alle knapper (Knapp.gif) som ikke er i bruk, kan du legge kortnr. på.

Lagring av telefonnr. på direktevalgsknapp: [Programere]Knapp.gifKnapp.gif, (evt. 0 hvis eksternt nummer) telefonnummer, Knapp.gif[Programere]Knapp.gif

Sending av lagret telefonnr., Tlf av.gifKnapp.gif

Innhent anrop fra egen gruppe Tlf av.gifStjerne.gif8.gifSkigard.gif
Innhent anrop direkte Tlf av.gif, ring telefonen som ringer (opptatt-signal), 8.gif
Fraværsinformasjon

Du kan legge inn informasjon når du ikke kan ta telefonen. Denne vil komme frem i vinduet på telefonen til de som prøver å ringe deg. (for 7434i)

Tlf av.gifStjerne.gif2.gif3.gifStjerne.gif, Årsak,Stjerne.gif, Tilbake tid/dato, Skigard.gif

Annuler: Tlf av.gifSkigard.gif2.gif3.gifSkigard.gif

Mens du er under samtale
Overføring av anrop [Spørre Anr.]Knapp.gif telefonnr., [Overføre]Knapp.gif (Du bør vente på svar)
Tilbake til anrop Dersom du ikke får svar, trykk linjeknappen som blinker, normalt linje 1. [Linje 1/2]Knapp.gif
Veksling mellom samtaler Trykk vekselvis [Linje 1/2]Knapp.gif og [Spørre Anr.]Knapp.gif
Parkere samtale Trykk knapp øverst til høyre med tekst "parkere" i displayet, samtalen holdes (den får nå blinkende lys).
Ta tilbake parkert samtale Trykk linjeknappen som blinker. Lampen lyser fast igjen.
Telefonkonferanse (inntil 8-delt) [Spørre Anr.]Knapp.gif, ring tredjepart, [Konferanse]Knapp.gif Dette repeteres for hver deltaker. Egen varseltone.
Ventekoble (internt)

Du ringer en kollega og får opptatt eller ikke svar

Tast 6.gif og legg på. Ved ledig telefon hos kollega: hurtig ringetone. Nummer i displayet. Tlf av.gif. Det ringer hos kollega.
Annulere ventekobling : Tlf av.gifSkigard.gif3.gif7.gifSkigard.gif'