Bruksanvisning IP-telefoner 6753i


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

For Aastra 6753

Tjenestemulighet Slik gjør du
Innlogging Trykk "logg av" knapp, slå nummer (husk fem siffer), så pil ned. Slå inn PIN kode om telefonen spør om dette, og så pil ned igjen
Avlogging Trykk "logg av" knapp, så pil ned, og så pil til høyre
Intern samtale Tlf av.gif (husk fem siffer)
Bylinje Tlf av.gif 0+vanlig 8 sifret telefonnrummer
Sentralbord Tlf av.gif 9.gif
Repetisjon av siste tlf.nr. Tlf av.gif Redial2.png Redial2.png
Medflytting Tlf av.gif Stjerne.gif2.gif1.gifStjerne.gif, nummer du vil flytte til (5 siffer) , Skigard.gif, "slå nummer". Kvitteringstone,
Annulering av medflytting Skigard.gif2.gif1.gifSkigard.gif
Ekstern medflytting Tlf av.gif Stjerne.gif2.gif2.gifSkigard.gif, 0 + nummer du vil flytte til (8 siffer) , Skigard.gif, "slå nummer". Kvitteringstone,

Det er ikke alle brukere som har tillatelse til ekstern medflytting.

Annulering av Ekstern medflytting Skigard.gif2.gif2.gifSkigard.gif
Egen kortnummerliste

Dette er en tjeneste som man må søke om

Lagring av telefonnummer i kortnummer Tlf av.gifStjerne.gif5.gif1.gifStjerne.gif, (0-9), Stjerne.gif, (evt. 0 hvis eksternt nr.) telefonnummer, Skigard.gif

Sending av lagret telefonnummer: Tlf av.gifStjerne.gifStjerne.gif, siffer 0-9 Sletting av pers. kortnr.: Tlf av.gifSkigard.gif5.gif1.gifStjerne.gif, 0-9, Skigard.gif

Innhent anrop fra egen gruppe Tlf av.gifStjerne.gif8.gifSkigard.gif
Innhent anrop direkte Tlf av.gif, ring telefonen som ringer (opptatt-signal), 8.gif
Fraværsinformasjon

Du kan legge inn informasjon når du ikke kan ta telefonen. Denne vil komme frem i vinduet på telefonen til de som prøver å ringe deg. (se egen side)

Tlf av.gifStjerne.gif2.gif3.gifStjerne.gif, Årsak,Stjerne.gif, Tilbake tid/dato, Skigard.gif

Annuler: Tlf av.gifSkigard.gif2.gif3.gifSkigard.gif

Telefonkonferanse bruk https://conference.uninett.no Bruksanvisning
Oppsett for Headsett/Hodesett Trykk skiftenøkkel

(pil ned)til "Preferanser", så "Angi" (pil høyre) så pil ned x5 til "Sett lyd", så "Angi" (pil høyre) så pil ned til "Audio mode", så "Angi" (pil høyre) så pil opp/ned for å velge i hvilken rekkefølge en kobler lyden til når en trykker "høytaler/hodesett"-knappen: "Kun høytaler"->"høytaler deretter hodesett"->"hodesett deretter høytaler"

Mens du er under samtale
Overføring av anrop Parkér samtale 1, slå nytt nummer (NB kun internnummer)

(Du bør vente på svar), trykk "Overfør"

Tilbake til anrop Dersom du ikke får svar, trykk linjeknappen som blinker, normalt linje 1. [L1/L2/L3]
Veksling mellom samtaler Trykk vekselvis [L1/L2/L3]
Parkere samtale Trykk knapp til vestre med telefonrør og tonesymbol, samtalen holdes (den får nå blinkende lys).
Ta tilbake parkert samtale Trykk linjeknappen som blinker. Lampen lyser fast igjen.
Ventekoble (internt)

Du ringer en kollega og får opptatt eller ikke svar

Tast 6.gif og legg på. Ved ledig telefon hos kollega: hurtig ringetone. Nummer i displayet. Tlf av.gif. Det ringer hos kollega.
Annulere ventekobling : Tlf av.gifSkigard.gif3.gif7.gifSkigard.gif'