Adobe Connect

Fra IThjelp

Adobe Connect er et system for gjennomføring og eventuelt også opptak av webmøter, samarbeid på nett eller interaktive forelesninger. Alle ansatte og studenter ved UiB har tilgang til å bruke dette verktøyet.

Terskelen for å komme i gang med Adobe Connect er ganske lav. Mer informasjon om bruk av Adobe Connect kan du inntil videre finne hos DigUiB-prosjektet. Men merk at siden har fokus på bruk av verktøyet til interaktive forelesninger, men at det også er velegnet til vanlige vevkonferanser (webmøter) med to eller flere deltakere. Mer informasjon vil også komme her i IT-hjelp.

Mer hjelp finnes her: eCampus support

Lenke til tjenesten: Adobe Connect (feide-pålogging)


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.