Forskjell mellom versjoner av «Vevtjenester ved UiB»

(Hentet fra it.uib.no. Bør kanskje heller være en kategoriside. Noen lenker ligger i venstremenyen.)
 
m (Tjenester ved UiB)
 
(69 mellomliggende revisjoner av 12 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Trenger gjennomgang}}
+
#REDIRECT[[Tjenester_ved_UiB]]
{{Mangler kategorisering}}
 
 
 
 
 
Alle med [http://it.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=1545&toplink_id=  brukerkonto] ved UiB kan lage egne vevsider på universitetet sine vevservere for henholdsvis studenter eller ansatte.
 
 
 
UiB tilbyr en rekke tjenester via vev. Disse finnes lenker til fra vevsider om de respektive faglige eller administrative emner der de naturlig hører hjemme. En del av dem finnes også under.
 
 
 
* [http://bibliotekportalen.uib.no/  Bibliotekportalen]
 
* [https://bs.uib.no/  Brukerstøtte] - Meld et IT-problem via Issue Tracker
 
* [http://www.uib.no/classfronter/  Classfronter] - nettbasert opplæring
 
* [https://kalender.uib.no/  Kalender.uib.no] (for ansatte med [http://it.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=1496&sublink_id=2225&toplink_id=  epost på Exchange])
 
* [http://melding.uib.no/  Meldingstjenesten]
 
* [http://nyheter.uib.no/  På Høyden - Nettavis for UiB]
 
* [https://sebra.uib.no/  Sebra] - Sentralt BRukeradministrasjonsSystem
 
* [http://studentportal.uib.no/  Studentportalen] - [http://miside.uib.no/  Mi side]
 
* [https://studentweb.uib.no/  Studentweb]
 
* [http://elkat.uib.no/  Søk etter ansatte]
 
* [http://www.student.uib.no/adr/  Søk etter studenter]
 
* [http://www.uib.no/elin/sok.shtml  Søk etter informasjon på UiBs vevsider]
 
* [https://tjinfo.uib.no/vedlegg  Vedlegg på vev]
 
* [http://webhotel.uib.no/  Webhotel.uib.no]
 
* [https://webmail.uib.no/  Webmail] (for brukere med [http://it.uib.no/?mode=show_page&link_id=1496&sublink_id=2224&toplink_id=  epost på Unix])
 
* [https://wikihost.uib.no/ithjelp/  Wikihost.uib.no]
 

Nåværende revisjon fra 30. jul. 2017 kl. 20:07

Omdirigering til: