Velkommen til samhandlings og sikkerhetspakken

Revisjon per 12. feb. 2020 kl. 12:09 av Abu084 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Denne siden er en samleside for informasjon i forbindelse med overgang til Office 365 i UiB.
Her vil vi samle nyttig informasjon for alle som migreres og skal gå i gang med å ta i bruk dette.

OBS: Denne siden er under bygging pr Februar 2020.

Hvorfor gjør vi dette?
[Kristian skriver noe om prosjektet?]
Eller står dette i infoeposten?

For deg som skal migreres:

Hva er egentlig Office 365

Office 365 er en samling skybaserte tjenester og applikasjoner fra Microsoft.
Disse tjenestene inneholder bl.a. Exchange (E-post), Teams, OneDrive og Office-pakken du har installert på din PC.

Hva betyr det for meg at min epost skal migreres?

Først vil din mailboks bli synkronisert til Exchange Online og kjøre i parallell uten at du merker noe til dette. Deretter bytter vi til ren Exchange Online når all mail
er kopiert over og vi har verifisert at flyttingen har gått OK. Når dette byttet skjer vil du få en beskjed i Outlook om å lukke og starte Outlook igjen dersom du har Outlook oppe.
Dette er i hovedsak det du som bruker vil merke. Men du vil også få en mer tilgjengelig epost som følge av at den nå ligger i skyen. Alle vil få beskjed før eposten migreres - puljevis.

Du kan lese mer om migrering til Exchange Online her:
https://it.uib.no/Exchange_online_migrering

Hva er godkjenning med flere faktorer (MFA)?

MFA står for Multi Factor Authentication (godkjenning med flere faktorer) og betyr i prinsippet at du benytter to faktorer for å bekrefte din identitet ved pålogging.
Den ene faktoren er naturligvis passordet ditt og den andre faktoren er å bekrefte via enten SMS eller en App (Authenticator).
Dette gjør at dataene du har tilgang ved hjelp av din brukerprofil er 99,9 % mindre utsatt for risiko ved identitetstyveri. Se lenke til grundigere forklaring nederst på siden.

Hva betyr deg for meg at mine personlige filer ligger i skyen?

I den samme prosessen vil vi også rulle ut OneDrive. Dette er en tjeneste som gir deg et personlig område i skyen der du kan lagre dine personlige jobbfiler.
Filer du tidligere har lagret enten på desktop, O: eller W: bør fra nå av lagres i OneDrive. Det er unntak for sensitive filer i SORT kategori som fortsatt skal lagres i [XZYZZX].
En stor fordel for deg er at alle filene dine også vil være tilgjengelig i "skyen" og dermed også på alle dine mobile enheter som mobiltelefon og nettbrett.
Du kan enten installere en App eller nå filene dine via en webside. Det er også mulig å dele lenker til filer med de du samhandler med og det er mulighet for å samskrive i dokumenter.
Se mer informasjon nederst dersom du ønsker å vite mer om OneDrive.

Filer skal flyttes fra hjemmeområde på O: til OneDrive.

Brukere flytter selv over filer fra O: (og W: dersom du har filer der) til OneDrive. Det er her viktig at man tar stilling til hvilke filer enhver har behov
for å ta med videre og hvilke filer som har sentistivt innhold og som ikke skal lagres i skyen. [lagringsveiledning]
Den enkleste måten å utføre dette på er klippe ut de filene du ønsker å ta vare på fra O:/W: og lime inn i OneDrive-mappen din.

Hva må jeg vite om informasjonklassifisering av filer og epost?

For å beskytte informasjonen vi behandler hos UiB benytter vi Microsoft Information Protection for filer av typen Word, Excel og Powerpoint - samt for E-post (Outlook).
Du vil se en eller flere nye knapper i disse applikasjonene etter at du er migrert til skyen. Se link nederst på siden for mer informasjon om dette.
Dersom du ikke selv setter annen klassifikasjon, vil standard Åpen/Grønn være gjeldende.

Kort om hvorfor, hva og hvordan. AIP kan du lese mer om på linken nedenfor.

Mer detaljert informasjon om de andre ulike delene av Office 365 finner du her:

Hva er Office 365?
Hva er Exchange Online?
Hva er Microsoft Teams?
Hva er OneDrive?
Hva er Azure Information Protection?
Hva er Multi Factor Authentication?

Og ved å søke på Kategori Office 365.