Forskjell mellom versjoner av «Velkommen til samhandlings og sikkerhetspakken»

Linje 10: Linje 10:
 
<br>
 
<br>
 
==Samhandlings og sikkerhetspakken==
 
==Samhandlings og sikkerhetspakken==
===Hva er fordelene med dette for meg?===
+
===Hva er samhandlings og sikkerhetspakken?===
 
Samhandlings og sikkerhetspakken er en samling tjenester for lagring og deling av dokumenter, e-post og samhandling, tekstbehandling og andre vanlige programmer m.m. Dette er også kjent som Office 365. Ettersom alt ligger i "skyen" innebærer dette at programmer og data er tilgjengelige over nettet fra hvor som helst.<br>
 
Samhandlings og sikkerhetspakken er en samling tjenester for lagring og deling av dokumenter, e-post og samhandling, tekstbehandling og andre vanlige programmer m.m. Dette er også kjent som Office 365. Ettersom alt ligger i "skyen" innebærer dette at programmer og data er tilgjengelige over nettet fra hvor som helst.<br>
 
<br>
 
<br>

Revisjonen fra 16. mar. 2020 kl. 15:21

Denne siden er en samleside for informasjon i forbindelse med overgang til Office 365 i UiB.
Her vil vi samle nyttig informasjon for alle som migreres og skal gå i gang med å ta i bruk dette.

OBS: Denne siden er under bygging pr Februar 2020.

Hvorfor gjør vi dette?
[Kristian skriver noe om prosjektet?]
Eller står dette i infoeposten?

Samhandlings og sikkerhetspakken

Hva er samhandlings og sikkerhetspakken?

Samhandlings og sikkerhetspakken er en samling tjenester for lagring og deling av dokumenter, e-post og samhandling, tekstbehandling og andre vanlige programmer m.m. Dette er også kjent som Office 365. Ettersom alt ligger i "skyen" innebærer dette at programmer og data er tilgjengelige over nettet fra hvor som helst.

Fordeler for deg:

  • Dine dokumenter, e-post og programmer er tilgjengelige fra der du måtte befinne deg.
  • Du kan dele filer og samhandle med andre. Du har full kontroll over hvem du deler med, både på UiB og utenfor.
  • Du kan installere Office-programmene (Word, Excel, PowerPoint m.fl.) på 5 ulike PC-er du bruker.
  • Med Teams får du en oversiktlig chat-basert arbeidsflate med videomøter, mulighet for samskriving m.m.
  • Du har alltid programmer som er oppdatert til siste versjon.
  • De ulike tjenestene innen Office 365 fungerer godt sammen.
  • Alt er godt beskyttet fordi vi bruker de innebygde sikkerhetsmekanismene i systemet.


Hva består samhandlings og sikkerhetspakken av?

Hva betyr det for meg at min epost skal migreres?

All migrering av epost vil foregå puljevis og du vil få beskjed i forkant om når din pulje står for tur. Uten at du merker det vil vi flytte eposten din. Når det er ferdig og verifisert
vil du få en beskjed i Outlook om å lukke og starte Outlook igjen dersom du har Outlook åpen. Dette er i hovedsak det du som bruker vil merke. Men du vil også få en mer tilgjengelig
epost som følge av at den nå ligger i skyen. [Mer plass enn tidligere?]

Du kan lese mer om migrering til Exchange Online her:
https://it.uib.no/Exchange_online_migrering

Hva er godkjenning med flere faktorer (MFA)?

MFA står for Multi Factor Authentication (godkjenning med flere faktorer) og betyr i prinsippet at du benytter to faktorer for å bekrefte din identitet ved pålogging.
Den ene faktoren er naturligvis passordet ditt og den andre faktoren er å bekrefte via enten SMS eller en App (Authenticator).
Dette gjør at dataene du har tilgang ved hjelp av din brukerprofil er 99,9 % mindre utsatt for risiko ved identitetstyveri. Se lenke til grundigere forklaring nederst på siden.

Hva betyr det for meg at mine personlige filer ligger i skyen?

I praksis vil det være likt som før. Bortsett fra at dagens hjemmeområde (O: eller W:) nå vil hete OneDrive i stedet. Filer du tidligere har lagret enten på desktop, O: eller W: må du
selv flytte over til OneDrive. Det gamle hjemmeområdet ditt vil være tilgjengelig med lesetilgang i X mnd. Har du sensitive filer i kategori "strengt fortrolig" skal disse fortsatt lagres i [XZYZZX].
Se [lagringsveiledning] for mer info. En stor fordel for deg er at alle filene dine også vil være tilgjengelig i "skyen" og dermed også på alle dine mobile enheter som mobiltelefon og nettbrett.
Du kan enten installere en app eller se filene dine via en webside. Det er også mulig å dele lenker til filer med de du samhandler med, samt å samskrive i dokumenter.
Se mer informasjon nederst dersom du ønsker å vite mer om OneDrive.

Hva må jeg vite om informasjonklassifisering av filer og epost?

Klassifiseringen gir mulighet til å beskytte informasjon. I Word, Excel og Powerpoint vil du få opp en knapp i menyen, der du kan klassifisere filer som Åpen, Begrenset eller Fortrolig. Det samme
gjelder for e-poster i Outlook. Dersom du ikke selv setter annen klassifikasjon, vil Åpen være gjeldende klassifisering. Se lenke nederst på siden for mer informasjon om dette.

Mer detaljert informasjon om de andre ulike delene av Office 365 finner du her:

Hva er Office 365?
Hva er Exchange Online?
Hva er Microsoft Teams?
Hva er OneDrive?
Hva er Azure Information Protection?
Hva er Multi Factor Authentication?

Og ved å søke på Kategori Office 365.